Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. apr. 2020
31. mar. 2024

Status: Vi evaluerer de indkomne anmodninger

Frist for ansøgning om prækvalifikation på 17.13 Managementkonsulentydelser var den 13. december 2019 kl. 13. Vi evaluerer nu de indkomne anmodninger og forventer at offentliggøre de prækvalificerede tilbudsgivere ultimo januar 2020.

Vi forventer at prækvalificere 10 tilbudsgivere pr. delaftale til at afgive tilbud, og ud af dem regner vi med at indgå kontrakt med syv leverandører pr. delaftale. 

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 17.13 Managementkonsulentydelser. På aftalen kan du købe managementkonsulentydelser. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet. 

Rammeaftalen læner sig tæt op ad 17.11 Managementsupport, hvor du skal anvende direkte tildeling, når du skal finde din leverandør.  

Når du skal købe ind på aftalen, skal du bruge miniudbud. Ønsker du som kunde et konkret løsningsforslag til en bestemt opgave eller at genåbne priskonkurrencen til en bestemt opgave, skal du således gennemføre et miniudbud.  

Du vælger din leverandør ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Du skal bruge følgende kriterier og vægtningsspænd til din evaluering: 

 • Projektforslag, 40-70 %  
 • Projektpris, 20-40 %  
 • Konsulentteam, 5-30 %  

Delaftaler og sortiment 

Aftalen er opdelt i 3 delaftaler med følgende hovedydelser: 

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling 

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering 

Delaftale 3: Analyser/Evalueringer 

Hver delaftale tildeles til syv leverandører, som vælges på baggrund af følgende kriterier og vægtning: 

 • Pris (30%) 
 • Kvalitet (70%)  

Referencegruppen  

Referencegruppen, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra: 

 • Aarhus Kommune  
 • Administrations- og Servicestyrelsen  
 • Ankestyrelsen  
 • Ballerup Kommune 
 • Danske Regioner  
 • Danske Spil A/S 
 • DSB 
 • Erhvervsministeriet Departementet  
 • Københavns Kommune  
 • Miljø- og Fødevareministeriet 
 • Region Sjælland 
 • Rigspolitiet 
 • Sundheds- og Ældreministeriet 
 • Transport- og Boligministeriet 
 • Undervisningsministeriet  
 • Ørsted 

Forventet ikrafttrædelse 

Den nuværende aftale 17.13 Managementkonsulentydelsers delaftale 1 og 2 udløber den 31. marts 2020 og delaftale 3 udløber den 30. april 2020. Den nye aftale (alle tre delaftaler) er planlagt til ikrafttrædelse den 1. april 2020. 

Fristen for at anmode om prækvalifikation var den 13. december 2019, kl. 13:00.

UDBUDSKALENDER
Q3 2019Udbud opstart
12. november 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
12. november 2019Udbudsbekendtgørelse
13. december 2019 kl. 13Anmodningsfrist
Ultimo januar 2020Offentliggørelse prækvalifikation
April 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser

Kontakt SKI

Billede
Henrik Thøger Nielsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Thøger Nielsen
Email
htn@ski.dk
Telefon
41 12 40 94
Billede
Karsten Bo Nielsen
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Karsten Bo Nielsen
Email
kbn@ski.dk
Telefon
22 46 54 60
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00