Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Evaluering og tildeling
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. aug. 2020
29. aug. 2024
Ingen

Status: Aftalen er forsinket – forventet tildeling i august

Evalueringen af de indkomne tilbud har taget længere tid end forventet. Dette skyldes i særlig grad, at indhentningen af ESPD-dokumentationen har taget længere tid end først beregnet. På grund af den nuværende situation med COVID-19 og det administrative efterslæb som følger heraf, afventer vi fortsat dokumentation fra flere udenlandske virksomheder.

Vi vurderer derfor ikke, at det er realistisk at kunne offentliggøre resultatet af tilbudsevalueringen før sommerferien. Vi forventer, at tildelingen bliver medio august. Aftalen vil træde i kraft, når rammeaftalen er underskrevet efter udløb af den obligatoriske standstillperiode på ti dage. Så snart tildelingen er på plads, melder vi en præcis ikrafttrædelsesdato ud.

Vi beklager meget den ulejlighed, det måtte give for planlægningen i din organisation.

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 17.13 Managementkonsulentydelser. På aftalen kan du købe managementkonsulentydelser. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet. 

Rammeaftalen læner sig tæt op ad 17.11 Managementsupport, hvor du skal anvende direkte tildeling, når du skal finde din leverandør.  

Når du skal købe ind på aftalen, skal du bruge miniudbud. Ønsker du som kunde et konkret løsningsforslag til en bestemt opgave eller at genåbne priskonkurrencen til en bestemt opgave, skal du således gennemføre et miniudbud.  

Du vælger din leverandør ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Du skal bruge følgende kriterier og vægtningsspænd til din evaluering: 

 • Projektforslag, 40-70 %  
 • Projektpris, 20-40 %  
 • Konsulentteam, 5-30 %  

Delaftaler og sortiment 

Aftalen er opdelt i 3 delaftaler med følgende hovedydelser: 

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling 

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering 

Delaftale 3: Analyser/Evalueringer 

Hver delaftale tildeles til syv leverandører, som vælges på baggrund af følgende kriterier og vægtning: 

 • Pris (30%) 
 • Kvalitet (70%)  

Ekspertgruppen  

Ekspertgruppen, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra: 

 • Aarhus Kommune  
 • Administrations- og Servicestyrelsen  
 • Ankestyrelsen  
 • Ballerup Kommune 
 • Danske Regioner  
 • Danske Spil A/S 
 • DSB 
 • Erhvervsministeriet Departementet  
 • Københavns Kommune  
 • Miljø- og Fødevareministeriet 
 • Region Sjælland 
 • Rigspolitiet 
 • Sundheds- og Ældreministeriet 
 • Transport- og Boligministeriet 
 • Undervisningsministeriet  
 • Ørsted 

Forventet ikrafttrædelse 

Den nuværende aftale 17.13 Managementkonsulentydelsers delaftale 1 og 2 udløb den 31. marts 2020 og delaftale 3 udløb den 30. april 2020. Den nye aftale (alle tre delaftaler) var planlagt til ikrafttrædelse i april 2020. Ikrafttrædelse forventes nu at finde sted i august 2020. 

UDBUDSKALENDER
Q3 2019Udbud opstart
12. november 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
12. november 2019Udbudsbekendtgørelse
13. december 2019 kl. 13Anmodningsfrist
13. februar 2020Offentliggørelse prækvalifikation
20. marts 2020 kl. 13Tilbudsfrist
August 2020Tildeling
August 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Kort om den kommende aftale

Kontakt SKI

Billede
Henrik Thøger Nielsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Thøger Nielsen
Email
htn@ski.dk
Telefon
41 12 40 94
Billede
Karsten Bo Nielsen
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Karsten Bo Nielsen
Email
kbn@ski.dk
Telefon
22 46 54 60
Billede
Carina Skjold Thielsen
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Carina Skjold Thielsen
Email
cst@ski.dk
Telefon
22 19 51 14
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00