Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Evaluering og tildeling
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jun. 2020
18. jun. 2024
Ingen
Status: Aftalen er forsinket

Tilbudsfristen på 17.13 Managementkonsulentydelser var den 20. marts 2020.

Vi er fortsat i gang med at evaluere de indkomne tilbud og forventer at kunne offentliggøre resultatet af evalueringen i juni 2020.

Ikrafttrædelsen vil blive rykket tilsvarende. Endelig dato for ikrafttrædelse følger i forbindelse med tildeling.

I forbindelse med prækvalifikationsrunden modtog SKI 23 ansøgninger til delaftale 1, 21 ansøgninger til delaftale 2 og 25 ansøgninger til delaftale 3. Vi modtog ansøgninger fra i alt fem konsortier.

SKI har prækvalificeret ti ansøgere på hver delaftale, der alle har afgivet tilbud. Vi regner med at indgå kontrakt med syv leverandører pr. delaftale.

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 17.13 Managementkonsulentydelser. På aftalen kan du købe managementkonsulentydelser. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet. 

Rammeaftalen læner sig tæt op ad 17.11 Managementsupport, hvor du skal anvende direkte tildeling, når du skal finde din leverandør.  

Når du skal købe ind på aftalen, skal du bruge miniudbud. Ønsker du som kunde et konkret løsningsforslag til en bestemt opgave eller at genåbne priskonkurrencen til en bestemt opgave, skal du således gennemføre et miniudbud.  

Du vælger din leverandør ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Du skal bruge følgende kriterier og vægtningsspænd til din evaluering: 

 • Projektforslag, 40-70 %  
 • Projektpris, 20-40 %  
 • Konsulentteam, 5-30 %  

Delaftaler og sortiment 

Aftalen er opdelt i 3 delaftaler med følgende hovedydelser: 

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling 

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering 

Delaftale 3: Analyser/Evalueringer 

Hver delaftale tildeles til syv leverandører, som vælges på baggrund af følgende kriterier og vægtning: 

 • Pris (30%) 
 • Kvalitet (70%)  

Referencegruppen  

Referencegruppen, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra: 

 • Aarhus Kommune  
 • Administrations- og Servicestyrelsen  
 • Ankestyrelsen  
 • Ballerup Kommune 
 • Danske Regioner  
 • Danske Spil A/S 
 • DSB 
 • Erhvervsministeriet Departementet  
 • Københavns Kommune  
 • Miljø- og Fødevareministeriet 
 • Region Sjælland 
 • Rigspolitiet 
 • Sundheds- og Ældreministeriet 
 • Transport- og Boligministeriet 
 • Undervisningsministeriet  
 • Ørsted 

Forventet ikrafttrædelse 

Den nuværende aftale 17.13 Managementkonsulentydelsers delaftale 1 og 2 udløb den 31. marts 2020 og delaftale 3 udløb den 30. april 2020. Den nye aftale (alle tre delaftaler) var planlagt til ikrafttrædelse i april 2020. Ikrafttrædelse forventes nu at finde sted i juni 2020. 

UDBUDSKALENDER
Q3 2019Udbud opstart
12. november 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
12. november 2019Udbudsbekendtgørelse
13. december 2019 kl. 13Anmodningsfrist
13. februar 2020Offentliggørelse prækvalifikation
20. marts 2020 kl. 13Tilbudsfrist
Juni 2020Tildeling
Juni 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser

Kontakt SKI

Billede
Henrik Thøger Nielsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Thøger Nielsen
Email
htn@ski.dk
Telefon
41 12 40 94
Billede
Karsten Bo Nielsen
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Karsten Bo Nielsen
Email
kbn@ski.dk
Telefon
22 46 54 60
Billede
Carina Skjold Thielsen
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Carina Skjold Thielsen
Email
cst@ski.dk
Telefon
22 19 51 14
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00