Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
31. dec. 2024

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud 

Tilbudsfristen på 17.11 Managementsupport var den 9. oktober 2019. Vi evaluerer nu de indkomne tilbud og forventer at offentliggøre resultatet primo december. 

SKI har prækvalificeret 14 virksomheder/konsortier 

SKI har prækvalificeret 14 virksomheder/konsortier for hver af de fem delaftaler og vil efterfølgende tildele 10 virksomheder/konsortier pr. delaftale.
 
SKI har prækvalificeret følgende 24 ansøgere, der er blevet opfordret til at afgive tilbud (listet i alfabetisk rækkefølge):
 • Accenture A/S
 • BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 • COWI A/S
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 • Konsortiet Deloitte + Struensee & Co
 • Devoteam Management Consulting A/S
 • Ernst & Youngs P/S
 • Genitor ApS
 • Konsortiet 17.11 Konsulenterne
 • Implement Consulting Group
 • KPMG P/S
 • Mercuri Urval A/S
 • Konsortiet MUUSMANN-Operate-Spitze
 • PA Consulting Group
 • Konsortiet Peak-Summit Consulting
 • Pluss-konsortiet
 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • QVARTZ P/S
 • Rambøll Management Consulting
 • The Boston Consulting Group Nordic AB
 • Konsortiet CUBION/Mobilize/UKON
 • Valcon
 • Konsortiet Valcon-Mannaz
 • Konsortiet Voluntas Institute

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 17.11 Managementsupport. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb på managementsupport, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet.

Når du skal købe ind på aftalen, skal du bruge direkte tildeling. Det betyder i praksis, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra en beskrivelse af de metoder, værktøjer og sektorindsigt, leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid. 

Når du har din opgavebeskrivelse klar, kan du gennemføre dit køb på 1–2 dage. Du vælger din leverandør ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriterierne pris og kvalitet. 

Der bliver på hver delaftale tildelt ti leverandører efter ovenstående kriterier og vægtning.

Rammeaftalen læner sig tæt op ad 17.13 Managementkonsulentydelser, hvor du skal anvende miniudbud, når du skal finde din leverandør. 

Forventet sortiment

Rammeaftalen er opdelt i fem delaftaler med følgende hovedydelser:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering

Delaftale 3: Analyser/evalueringer

Delaftale 4: Systemer og styring

Delaftale 5: Human Resources

Referencegruppen

Referencegruppen, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Region Midtjylland
 • Undervisningsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Administrations- og Servicestyrelsen
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Furesø Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Århus Kommune
 • Københavns Kommune
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Rigspolitiet

Forventet ikrafttrædelse

Den nye aftale forventes at træde i kraft den 1. januar 2020, hvor den nuværende aftale på området udløber.

UDBUDSKALENDER
Q1 2019Udbud opstart
4. juni 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
5. juli 2019 kl. 13Anmodningsfrist
Den 10. september 2019Offentliggørelse prækvalifikation
Den 9. oktober 2019Tilbudsfrist
Primo december 2019Tildeling
Q1 2020Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser

Kontakt SKI

Billede
Christoffer Bangild
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Christoffer Bangild
Email
cb@ski.dk
Telefon
42 30 13 18
Billede
Karsten Bo Nielsen
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Karsten Bo Nielsen
Email
kbn@ski.dk
Telefon
22 46 54 60
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00