Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
31. maj. 2019

Status: Prækvalifikation og offentliggørelse af udbudsmateriale 

SKI har offentliggjort udbudsmaterialet på 15.75 Elevatormodernisering, der udbydes som et dynamisk indkøbssystem, og nu har potentielle leverandører mulighed for at ansøge om at blive optaget i systemet. 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via ETHICS.

Fristen for at søge om optagelse i systemet, så du er leverandør på aftalen, når systemet tages i brug, er den 7. maj 2019 kl. 13.00. 

Hør mere på informationsmøde – deltag i SKI eller via Skype 

Vi afholder informationsmøde for potentielle leverandører onsdag den 24. april 2019, fra kl. 10.30 til 11.30. Du kan deltage fysisk eller via skype. 

Mødet afholdes 

SKI 

H.C. Hansens Gade 4 

2300 København S 

Tilmeld informationsmøde pr. mail 

Af hensyn til den praktiske planlægning bedes de interesserede deltagere senest den 17. april 2019 tilmelde sig på e-mail: cjj@ski.dk. I e-mailen skal du oplyse om deltagers navn, titel og kontaktoplysninger. 

Kort om aftalen

Den kommende frivillige aftale 15.75 Elevatormodernisering, udbydes som et dynamisk indkøbssystem og vil være målrettet hele den offentlige sektor. Systemet kommer kun til at omfatte én kategori; elevatormodernisering og større reparationer. I systemet er det således muligt at foretage konkrete indkøb af moderniserings- eller større reparationsopgaver på eksisterende elevatorer, hvis værdien af istandsættelsen er over 5000 kr.

Aftalen kan bruges af alle offentlige organisationer, der har et SKI-abonnement.

Systemet udbydes for at sikre hurtig aftaledækning af moderniseringer til de offentlige organisationer, der som følge af kendelse i klagesagen vedr. SKI-aftalen 50.75 Elevatorservice, står uden mulighed for at få udført moderniseringer af elevatorer pr. den 1. april 2019. Læs mere om kendelsen her.  

Forventet sortiment

Det er kundens opgavebeskrivelse, som offentliggøres i systemet, der vil være styrende for sortimentet. Et konkret indkøb af en modernisering kan være alle priser og omkostninger i forbindelse med moderniseringsopgaven. Det er fx, men ikke begrænset til: reservedele, materialer og komponenter; montørtimer, kørselstimer og alle øvrige udgifter, der måtte være forbundet med gennemførelsen af opgaven – såsom konsulenttimer til udarbejdelse af en tilstandsrapport i mv.

Det er ikke muligt at anskaffe serviceaftaler/rammeaftaler/periodekøbskontrakter for en gruppe elevatorer over en tidsperiode i systemet.

Moderniseringen og/eller reparationer af flere elevatorer kan dog puljes i et konkret indkøb.

Fordele ved det dynamiske indkøbssystem

En af fordelene ved et dynamisk indkøbssystem er, at produkt- og ydelsesindholdet er dynamisk - indenfor rammerne af kategorien. Det betyder leverandører, der er optaget i systemet, altid kan tilbyde de nyeste produkter, ydelser og teknologier.

En anden fordel er, at leverandører løbende kan optages i systemet. Hver gang et konkret indkøb offentliggøres i systemet bliver moderniseringsopgaven således konkurrenceudsat blandt alle leverandører i systemet.

Skabeloner og vejledninger til brug ved konkrete indkøb stilles til rådighed

Et konkret indkøb i systemet gennemføres ved at offentliggøre en opgavebeskrivelse i systemet. Den kan alle leverandører, der er optaget i systemet så afgive tilbud på.

For at hjælpe de offentlige ordregivere godt i gang med at gennemføre et indkøb, stiller SKI skabeloner og vejledninger til rådighed.  SKI laver en skabelon for, hvordan en opfordringsskrivelse og leveringsaftale kan se ud. Derudover udarbejder SKI en vejledning, der guider igennem, hvordan et konkret indkøb gennemføres i systemet.

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at det dynamiske indkøbssystem er klar til brug den 31. maj 2019.

UDBUDSKALENDER
April 2019Udbud opstart
8. april 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
7. maj 2019 kl. 13.00Anmodningsfrist
20. maj 2019Tildeling
31. maj 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser

Kontakt SKI

Billede
Christina June Jensen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Christina June Jensen
Email
cjj@ski.dk
Telefon
20 70 49 08
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00