Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2018

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Potentielle leverandører har nu haft mulighed for at byde ind på aftalen, og vi evaluerer de indkomne tilbud.

Om aftalen

Københavns Universitet, DTU, Aalborg Universitet og Fødevarestyrelsen har i samarbejde med SKI besluttet at gennemføre udbud og drift af en rammeaftale omfattende laboratorieartikler. Det bliver dog også muligt for andre af SKI’s kunder at benytte aftalen.

Rammeaftalen skal gøre det muligt for forskere og laboranter at købe alle varianter af en laboratorieartikel, idet laboratoriernes behov er meget varierende både med hensyn til de enkelte forskningsprojekter, men også over tid hvad det er for varianter og kvaliteter af laboratorieartikler, man har behov for.

Den kommende aftale forventes at indeholde 11 delaftaler med tre leverandører på hver delaftale:

 • Delaftale 1 Filtre og filtertilbehør
 • Delaftale 2 Pipettering og pipettespidser
 • Delaftale 3 Prøverør og mikrorør
 • Delaftale 4 Diverse glas, plast- og porcelænsprodukter
 • Delaftale 5 Celledyrkning, plader og tilbehør
 • Delaftale 6 Mikrobiologi
 • Delaftale 7 Vials og tilbehør
 • Delaftale 8 Værnemidler og aftørring
 • Delaftale 9 Opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre forbrugsvarer til laboratorier
 • Delaftale 10 Sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør
 • Delaftale 11 Handsker

Sådan vil du skulle købe ind på aftalen

Vi forventer at tildele tre leverandører på hver delaftale efter en kaskademodel. Tildelingen sker ud fra en evaluering af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Ved tilslutning på aftalen med denne tildelingsmodel, vil alle brugere af aftalen som udgangspunkt skulle købe ind hos leverandør nr. 1 på delaftalerne.

Kaskademodellen giver dog mulighed for, at der kan købes ind hos leverandør nr. 2 i kaskaden, hvis leverandør nr. 1 ikke kan levere en vare, der passer til dit behov. Det samme gælder for leverandør nr. 3, hvis leverandør nr. 2 heller ikke møder dine behov. 

Forventet ikrafttrædelse

Det forventes at aftalen træder i kraft i Q4, 2017.

UDBUDSKALENDER
Januar 2016Udbud opstart
Ultimo februarOffentliggørelse af udbudsmateriale
3. april 2017 kl. 10:00Tilbudsfrist
December 2017Forventet tildeling
Januar 2018Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Jens Hedegaard Madsen
Beskrivelse
Kundepartner, Kundeansvarlig
Navn
Jens Hedegaard Madsen
Email
jhm@ski.dk
Telefon
40 55 38 63
Billede
Niels Munch
Beskrivelse
Teamleder, Udbudsansvarlig
Navn
Niels Munch
Email
nmu@ski.dk
Telefon
40 49 16 06
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00