Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. sep. 2024

Status: 09.01 Fødevarer og engangsartikler overgår til udbud med forhandling

Efter udløb af tilbudsfristen den 19. maj 2020 har SKI gennemgået de indkomne tilbud med henblik på at vurdere, om tilbuddene overholder de formelle og materielle krav, der fremgår af udbudsmaterialet. Resultatet af denne gennemgang viser desværre, at ingen af de indkomne tilbud overholder kravene i udbudsmaterialet på alle punkter. SKI har derfor ikke mulighed for at antage nogen af de indkomne tilbud.

SKI er derfor nødsaget til at aflyse det igangværende udbud. Udbuddet vil nu overgå til udbud med forhandling med de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud i forbindelse med det nu aflyste udbud.
Formålet med overgang til udbud med forhandling er primært at sikre konditionsmæssige tilbud.

SKI afholder forhandlingsmøder onsdag den 24. juni 2020. SKI forventer at tildele og implementere i Q3, så aftalen kan træde i kraft i primo Q4. Vi vil informere nærmere om processen, når forhandlingerne er gennemført.

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 09.01 Fødevarer og engangsartikler. Aftalen kommer til at omfatte et bredt sortiment af både konventionelle og økologiske fødevarer. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, og tildeles til en leverandør på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris” (Pris 100 %).

Rammeaftalen retter sig hovedsageligt mod SKI´s øvrige kunder, herunder statslige og selvejende institutioner/virksomheder. 

For at anvende aftalen skal enheden/institutionen være kunde hos SKI og have indgået en periodekøbskontrakt med den vindende leverandør. Periodekøbskontrakten kan vare fra 12-48 måneder. 

Køb af sortimentet kan ske via leverandørens hjemmeside/webshop eller gennem en punch-out løsning i kundens eget e-handelssystem.

Forventet sortiment
Aftalen forventes at tilbyde et bredt sortiment af både økologiske og konventionelle varer samt fødevareemballage og engangsartikler inden for følgende hovedproduktgrupper:
 • Kød og pålæg
 • Mejeri
 • Grønt
 • Frugt
 • Snitgrønt og frugt
 • Frugt og grønt frost
 • Brød og kager
 • Færdigretter
 • Kolonial
 • Fisk
 • Fødevareemballage
 • Engangsartikler

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Vejen Kommune
 • Mercantec
 • Rybners
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Tradium
 • TECHCOLLEGE
 • EUC Syd
 • Skoleindkøb
 • Guldborgsund Kommune
 • Frederiksberg Forsyning A/S
 • Undervisningsministeriet
 • ZBC - Zealand Business College
 • Kriminalforsorgen
 • Rigspolitiet
 • Gymnasiefællesskabet

Aftalens sortiment vil fordele sig på ca. 4.000 varelinjer.

Sortimentet er opdateret på baggrund af inputs fra ekspertgruppen, kunderne på nuværende aftale, indkøbsdata og markedet.

Forventet ikrafttrædelse 

Udbudsmaterialet blev offentliggjort den 6. januar 2020, og der var tilbudsfrist den 19. maj 2020. Aftalen forventes at være klar til brug Q4 2020.
UDBUDSKALENDER
Q2 2019Udbud opstart
Q2 2019Udbudsforberedelse
8. december 2019 kl. 8:00Teknisk dialog
Forventet 6. januar 2020Offentliggørelse af udbudsmateriale
19. maj 2020 kl. 13.00Tilbudsfrist
Q3 2020Tildeling
Q4 2020Forventet ikrafttrædelse
Følgegruppe
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud
Kort om den kommende aftale

Kontakt SKI

Billede
Hanne Laumann
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Hanne Laumann
Email
hla@ski.dk
Telefon
61 55 62 11
Billede
Rikke Eistrøm Rahimic
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Rikke Eistrøm Rahimic
Email
rer@ski.dk
Telefon
22 85 01 32​
Billede
Tanja Haas
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Tanja Haas
Email
tah@ski.dk
Telefon
20 85 14 33
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00