Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
I drift
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
02. nov. 2018
01. nov. 2020
Option nr. 1 på 12 måneder
Option nr. 2 på 12 måneder

Aftalen gør det muligt for dig at få driftet alt fra en enkelt server, din backup og indkøb af Cloud kapacitet, til at du kan foretage outsourcing af hele myndighedens it-drift inklusiv dit slutbruger-udstyr som PC og tablet mm. Aftalen også rummer mulighed for, at du kan indkøbe Co-location/Housing, hvis du selv vil varetage driften, men ikke har de fysiske rammer til formålet.

It-driftsområdet er i en rivende udvikling, og den øgede digitalisering i den offentliggie sektor stiller større og større krav til ”time to market”, sikkerhed og skallérbarhed. Samtidig skal der tages hensyn til økonomien. Derfor understøtter aftalen både drift af eget og leverandørejet it-udstyr samt cloudbaserede og sammensatte løsninger heraf.

Aftalens priser på ni af de vigtigste områder reguleres hvert halve år af SKI på baggrund af benchmarkanalyser som udarbejdes af Zangenberg og Quarterly Analytics. Dette sikrer, at aftalens priser følger markedsudviklingen.

De ni områder er:

  1. Serverdrift
  2. Virtuel desktop as-a-service
  3. Backup as-a-service
  4. Server as-a-service
  5. Virtualisering as-a-service
  6. Storage as-a-service
  7. Slutbruger as-a-service
  8. Management af slutbrugerenheder
  9. Mobile Device Management

Der kan indgås leveringsaftaler på tre år med optioner om forlængelse i 2 x 3 år.

UDBUDSKALENDER
Der er ingen elementer at vise.
Kom hurtigt i gang
Følgegruppe
Kort opsummering - udbud
Teaser
Leverandørbeskrivelse
Hvilke CSR-krav stiller vi

Kontakt SKI

Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00