Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbudsforberedelse
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: SKI udarbejder udbudsmateriale

Vi arbejder på højtryk med at få udbudsmaterialet klart til offentliggørelse. Vi fokuserer i høj grad på, at gøre udbudsmaterialet bedre og lettere tilgængeligt, så vi i sidste ende får den bedste mulige aftale. Vi når derfor ikke at offentliggøre udbudsmaterialet i november. Af hensyn til juletiden offentliggør vi materialet primo januar 2019. Tilbudsfristen for tilbudsgivere forventes at blive ultimo uge 6, 2019, således at potentielle tilbudsgivere får den fornødne tid til at kunne afgive gennemarbejdede og konkurrencedygtige tilbud.

Arbejdet udføres i tæt dialog med flere interessenter fra den offentlige sektor, herunder kommunale og statslige kunder samt fagrepræsentanter fra blandt andet KL og KOMBIT.

Dette skal være med til at sikre, at der er sammenhæng med den offentlige rammearkitektur, hvori staten og kommunerne har foretaget store investeringer. Derudover skal det sikre, at vi til slut får en god og brugbar rammeaftale i høj kvalitet og med konkurrencedygtige priser, der kan dække det offentliges behov for indkøb af softwareservices.

Om den kommende rammeaftale

Den kommende rammeaftale 02.19 SaaS - Cloud kommer i hovedtræk til at minde om den eksisterende aftale på området.

Rammeaftalen vil blive udbudt som et offentligt udbud, dvs. uden forudgående prækvalifikation.

Det bliver en flerleverandøraftale, hvor leverandørerne tildeles på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Målet er at lave en rammeaftale med konkurrencedygtige priser, der kan understøtte den opgaveløsning, som de forskellige offentlige myndigheder og institutioner varetager gennem it-værktøjer, som leverandørerne stiller til rådighed for brugerne på den kommende rammeaftale. De forskellige offentlige opgaver er nærmere defineret i FORM-kataloget, som du finder her.

Referencegruppe

Referencegruppen, der er med til at forme udbuddet består af deltagere fra:

 • Aarhus Universitet – AU IT
 • Rigspolitiet
 • Assens Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
 • Statens IT
 • Odense Kommune
 • Tønder Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Herning Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Aarhus Kommune / Læring og Udvikling
 • Energinet
 • Vejen Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Svendborg Kommune

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at aftalen er klar til brug i april 2019.

Kunder der har en leveringsaftale, som udløber inden den forventede ikrafttrædelse, skal være opmærksom herpå.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte kundeansvarlig Lars Grelck. Se kontaktinformationer nedenfor.


UDBUDSKALENDER
Q4 2017Udbud opstart
Primo marts 2019Tildeling
Primo Januar 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
Forventet ultimo uge 6, 2019 Tilbudsfrist
Primo april 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser

Kontakt SKI

Billede
Lars Grelck
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Lars Grelck
Email
lgr@ski.dk
Telefon
23 43 55 75
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00