Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse

Status: Vi evaluerer de indkomne anmodninger

Vi evaluerer leverandørernes anmodninger om at blive prækvalificeret på aftalen og forventer at offentliggøre resultatet ultimo august 2018.

Video fra informationsmøde om prækvalifikation

Den 8. juni 2018 afholdte SKI et informationsmøde for leverandører, der er interesserede i at høre mere om prækvalifikation på aftalen. På mødet orienterede vi om:

  • Aftalen og aftaleteksternes struktur

  • Proces for ansøgning om prækvalifikation 

  • Ændringer i materialet i forhold til det første udbud (kort)

  • Bestemmelserne vedr. konditionalitet (kort).

Du kan se video fra mødet her.

Hent præsentationen fra dagen her.

Den forventede tidsplan ser ud som følger:

Frist for ansøgning om prækvalifikation: 29. juni 2018 kl. 13.00

Frist for afgivelse af tilbud (kun de prækvalificerede): ultimo september 2018

Den forventede dato for idriftsætning: primo 2019.

Om den kommende aftale

Den kommende aftale har et meget bredt sortiment, idet der kan tilbydes software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Afgrænsningen ligger alene i, at det tilbudte funktionelt og indholdsmæssigt skal ligge indenfor rammerne af de offentlige referencemodeller FORM og STORM og indenfor de af SKI definerede teknologiområder. 

Aftalen indeholder ikke delaftaler, men sortimentet bliver kategoriseret i flere dimensioner og der bliver etableret enkle muligheder for filtrering, som gør det nemt for kunderne at finde frem til det, de har brug for.

Udbuddet er tilrettelagt med henblik på at sikre et bredt felt af leverandører og herunder at sikre, at der både kommer mindre mere specialiserede virksomheder og større systemleverandører med på aftalen. SKI forventer at prækvalificere 80 virksomheder til at afgive tilbud og ud af dem at indgå aftale med 60 leverandører.

SKI har bestræbt sig på at sikre, at aftalen og de bilag, som kunder og leverandører skal bruge ved anskaffelsen, i kompleksitet og omfang er tilpasset til også at være relevante ved mindre anskaffelser.

Kunder på aftalen kan købe ind via direkte tildeling eller ved miniudbud, alt efter det konkrete behov. Direkte tildeling anvendes, når kunderne kender deres præcise behov, og behovet kan dækkes af det sortiment, der er prissat på aftalen. Miniudbud anvendes, når der er behov for at få et løsningsforslag fra leverandøren. 

Ved miniudbud er det både muligt at gennemføre projekter efter en vandfaldsmodel og efter en agil udviklingsmodel.

Det bliver også muligt at anskaffe vedligeholdelse enten i kombination med et projekt eller uden anskaffelse af ny funktionalitet.

Ikrafttrædelse

SKI vil arbejde med en tidsplan, der gør det muligt at tildele aftalen inden jul 2018, og aftalen vil derfor være klar til brug i starten af 2019.

UDBUDSKALENDER
August 2016Udbud opstart
31. maj 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
29. juni 2018 kl. 13.00Anmodningsfrist
Ultimo august 2018Offentliggørelse prækvalifikation
Ultimo september 2018Tilbudsfrist
Start 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Britta Sørensen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Britta Sørensen
Email
brs@ski.dk
Telefon
51 51 61 34
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00