Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbudsforberedelse
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Informationsmøde for potentielle leverandører

I SKI arbejder vi i øjeblikket på højtryk for at få det nye udbudsmateriale klart, og vi forventer at offentliggøre snarest.

I den forbindelse holder vi et informationsmøde for potentielle leverandører omkring den samlede aftale og procedure for prækvalifikation.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Vi indbyder alle interesserede ansøgere om prækvalifikation på SKI rammeaftale 02.18 til informationsmøde:

Fredag d. 8. juni 2018 kl. 14.00-16.00

Scandic Sluseholmen

Molestien 11

2450 København SV

På mødet vil vi overordnet orientere om:

  • Aftalen og aftaleteksternes struktur

  • Proces for ansøgning om prækvalifikation 

  • Ændringer i materialet i forhold til det første udbud (kort)

  • Bestemmelserne vedr. konditionalitet (kort)

Der kan maksimalt deltage 2 personer pr. virksomhed. SKI forbeholder sig ret til at reducere antallet til 1 deltager pr. virksomhed, idet de fysiske rammer er begrænsede.

Af hensyn til den praktiske planlægning skal du tilmelde dig til informationsmødet. Endelig bekræftelse på deltagelse vil blive fremsendt løbende. Kun deltagere med endelig bekræftelse kan deltage.

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål på mødet. Mødet vil blive optaget på video, som umiddelbart efter mødet er afholdt, bliver gjort tilgængelige via vores hjemmeside sammen med præsentationerne fra mødet.

Øvrige informationer om mødet samt tilmeldingsprocedure vil fremgå af Udbudsbetingelserne. Tilmelding kan ske så snart udbudsmaterialet er offentliggjort.

NB: Konkret gennemgang af proces for tilbudsafgivelse, udfyldelse af tilbudslister, kontrol af data mv. vil ske på efterfølgende møder, som de prækvalificerede ansøgere bliver inviteret til når prækvalifikationen er afsluttet.

Den forventede tidsplan ser ud som følger:

Offentliggørelse af udbudsmaterialet: snarest

Frist for ansøgning om prækvalifikation: uætimo juni 2018

Frist for afgivelse af tilbud (kun de prækvalificerede): primo september 2018

Den forventede dato for idriftsætning: primo 2019.

Om den kommende aftale

Den kommende aftale har et meget bredt sortiment, idet der kan tilbydes software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Afgrænsningen ligger alene i, at det tilbudte funktionelt og indholdsmæssigt skal ligge indenfor rammerne af de offentlige referencemodeller FORM og STORM og indenfor de af SKI definerede teknologiområder. 

Aftalen indeholder ikke delaftaler, men sortimentet bliver kategoriseret i flere dimensioner og der bliver etableret enkle muligheder for filtrering, som gør det nemt for kunderne at finde frem til det, de har brug for.

Udbuddet er tilrettelagt med henblik på at sikre et bredt felt af leverandører og herunder at sikre, at der både kommer mindre mere specialiserede virksomheder og større systemleverandører med på aftalen. SKI forventer at prækvalificere 80 virksomheder til at afgive tilbud og ud af dem at indgå aftale med 60 leverandører.

SKI har bestræbt sig på at sikre, at aftalen og de bilag, som kunder og leverandører skal bruge ved anskaffelsen, i kompleksitet og omfang er tilpasset til også at være relevante ved mindre anskaffelser.

Kunder på aftalen kan købe ind via direkte tildeling eller ved miniudbud, alt efter det konkrete behov. Direkte tildeling anvendes, når kunderne kender deres præcise behov, og behovet kan dækkes af det sortiment, der er prissat på aftalen. Miniudbud anvendes, når der er behov for at få et løsningsforslag fra leverandøren. 

Ved miniudbud er det både muligt at gennemføre projekter efter en vandfaldsmodel og efter en agil udviklingsmodel. 

Det bliver også muligt at anskaffe vedligeholdelse enten i kombination med et projekt eller uden anskaffelse af ny funktionalitet.

Ikrafttrædelse

SKI vil arbejde med en tidsplan, der gør det muligt at tildele aftalen inden jul 2018, og aftalen vil derfor være klar til brug i starten af 2019.

UDBUDSKALENDER
August 2016Udbud opstart
17. august 2017Udbudsbekendtgørelse
SnarestOffentliggørelse af udbudsmateriale
Ultimo juni 2018Anmodningsfrist
Primo september 2018Tilbudsfrist
Start 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Britta Sørensen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Britta Sørensen
Email
brs@ski.dk
Telefon
51 51 61 34
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00