Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
15. jun. 2024

SKI annullerer prækvalifikationen og genstarter udbudsprocessen

SKI har modtaget en række henvendelser fra forbigåede ansøgere og fra it-branchens organisationer efter offentliggørelsen af prækvalifikationen på 02.17 It-konsulenter.

SKI har på baggrund af henvendelserne foretaget ekstra kontroller og supplerende undersøgelser af ansøgningerne fra de prækvalificerede virksomheder, herunder af dokumentationen for de i ansøgningerne anførte referencer. De har desværre vist, at der er forhold knyttet til referencerne for flere af de prækvalificerede ansøgere, der ikke har kunnet dokumenteres på en sådan måde, at SKI generelt er blevet betrygget i, at prækvalifikationen er sket på et objektivt grundlag.

SKI har på den baggrund valgt at annullere den igangværende udbudsproces på 02.17 It-konsulenter.

SKI beklager at måtte annullere, men finder at det på det foreliggende grundlag er den rette løsning.

Du kan læse mere om baggrunden for annullationen her.

SKI vil med det samme gå i gang med at planlægge de kommende udbudsprocesser og vil melde nærmere ud her på siden, så snart en ny udbudsplan foreligger.

Kort om aftalen

Med den kommende rammeaftale 02.17 It-konsulenter kan du købe konsulenter på timebasis til at udføre konkrete opgaver. Du får også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

I denne sammenhæng defineres ”it-konsulenter” som udførende konsulenter til konkrete opgaver i dit it-miljø - enten i forhold til driften af dit miljø og infrastruktur (fx vedligehold, opdateringer, systemrettelser og udskiftning samt opdatering af hardware) eller i forhold til nye systemer eller løsninger (fx installation, udvikling og test).

Aftalen vil give dig mulighed for på en hurtig og effektiv måde at købe et bredt udvalg af it-konsulenter gennem direkte tildeling via en enkel proces, der tager udgangspunkt i din egen opgavebeskrivelse. SKI vil udvikle et tildelingsværktøj til tildelingsprocessen.

Aftalen opdeles i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder:

7. Projekt- og programledelse
8. Databehandling
10. Infrastruktur og hardware
11. Test
12. Udvikling af ny funktionalitet
13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
14. It-systemdrift.

Valgfrie ydelsesområder:

1. It-relaterede strategier
2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
3. It-udbud
4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
5. It-arkitektur
6. It-governance
9. Rådgivning om softwarelicenser.

Af hensyn til snitfladerne mellem 02.15 It-rådgivning og denne rammeaftale er nummeringen af ydelsesområderne fra rammeaftale 02.15 It-rådgivning fastholdt i nærværende udbud. Bemærk dog, at fordelingen af valgfrie og obligatoriske ydelsesområder er forskellig på de to aftaler.

UDBUDSKALENDER
Q4 2019Udbud opstart
9. januar 2020Offentliggørelse af udbudsmateriale
24. februar 2020 kl. 13.00Anmodningsfrist
30. marts 2020Offentliggørelse prækvalifikation
UdestårTilbudsfrist
UdestårTildeling
UdestårForventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser

Kontakt SKI

Billede
Maiken Empacher
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Maiken Empacher
Email
mem@ski.dk
Telefon
21 78 98 55
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00