Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
I drift
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
12. dec. 2017
11. dec. 2020
Option nr. 2 på 12 måneder

​Med rammeaftale 02.17 It-konsulenter kan du nemt købe udførende konsulenter på timebasis i forhold til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

I denne sammenhæng defineres ”it-konsulenter” som udførende konsulenter til konkrete opgaver i dit it-miljø - enten i forhold til driften af dit miljø og infrastruktur (fx vedligehold, opdateringer, systemrettelser og udskiftning samt opdatering af hardware) eller i forhold til nye systemer eller løsninger (fx installation, udvikling og test).

Aftalen giver dig mulighed for på en hurtig og effektiv måde at købe et bredt udvalg af it-konsulenter gennem direkte tildeling via en enkel proces, der tager udgangspunkt i din egen opgavebeskrivelse. SKI har udviklet et intuitivt tildelingsværktøj, som gør tildelingsprocessen nem og overskuelig.

På aftalen har leverandørerne budt ind med meget konkurrencedygtige priser, som sammen med den indbyggede rabatmodel sikrer god økonomi. Priserne er differentieret i ydelseskategorier, således at timeprisen for fx projektledere, infrastrukturkonsulenter og udviklere hver især rammer det rigtige niveau.

Aftalen er opdelt i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder:

  7. Projekt- og programledelse
  8. Databehandling
10. Infrastruktur og hardware
11. Test
12. Udvikling af ny funktionalitet
13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
14. It-systemdrift

Valgfrie ydelsesområder:

1. It-relaterede strategier
2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
3. It-udbud
4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
5. It-arkitektur
6. It-governance
9. Softwarelicenser

Af hensyn til snitfladerne mellem 02.15 It-rådgivning og denne rammeaftale er nummeringen af ydelsesområderne fra rammeaftale 02.15 It-rådgivning fastholdt i nærværende udbud. Bemærk dog, at fordelingen af valgfrie og obligatoriske ydelsesområder er forskellig på de to aftaler.

Du finder en mere uddybende beskrivelse af ydelsesområdernes indhold i ydelsesbeskrivelserne (rammeaftalens bilag F.1). Her fremgår også leverandørernes kompetencer inden for de forskellige sektorer: Stat, kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder.

SKI fremrykker genudbuddet af 02.17 It-konsulenter

På baggrund af en ny juridisk vurdering fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har SKI besluttet at fremrykke genudbuddet af 02.17 It-konsulenter. UDBUDSKALENDER
Der er ingen elementer at vise.
Kom hurtigt i gang
Følgegruppe
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Leverandørbeskrivelse
Hvilke CSR-krav stiller vi

Kontakt SKI

Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00