Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Frivillig aftale
Implementering
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
12. dec. 2017
11. dec. 2019
Ingen

Status: 15 virksomheder vinder 02.17 It-konsulenter

Vi har nu afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den nye frivillige aftale på it-konsulenter. Følgende 15 virksomheder tildeles aftalen (nævnt i alfabetisk rækkefølge):

 • 4VCRF-konsulenterne (konsortium bestående af: Venzo A/S, Cloudeon A/S, Rehfeld Partners og Formpipe Software A/S. Støttende virksomhed til konsortiet: Omada Services A/S)
 • 7N A/S
 • Atea A/S
 • Capgemini Sogeti Danmark A/S
 • CGI Danmark A/S
 • CSC DANMARK A/S
 • Fujitsu A/S
 • IBM Danmark ApS
 • Knowledge Cube A/S
 • Netcompany-Implement (konsortium bestående af: Netcompany IT and business consulting A/S og Implement Consuling Group ApS)
 • ProActive-ChangeGroup (konsortium bestående af: ProActive A/S og ChangeGroup ApS)
 • ProData Consult A/S
 • Right People Group 
 • Systematic A/S
 • Visma Consulting A/S

Aftalen er nu i standstill til og med den 11. december 2017, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne med de 15 virksomheder.

Den endelige aftale forventes at træde i kraft den 12. december 2017. 

Om aftalen

02.17 it-konsulenter er en helt ny frivillig SKI rammeaftale. 

På aftalen kan der tildeles direkte blandt 15 forskellige leverandører, som tilsammen dækker 14 forskellige ydelsesområder. Konsulenterne tilbydes i 4 forskellige kategorier.

På aftalen har leverandørerne budt ind med meget konkurrencedygtige priser, som sammen med den indbyggede rabatmodel sikrer god økonomi. Priserne er differentieret i ydelseskategorierne, således at timeprisen for f.eks. projektledere, infrastrukturkonsulenter og udviklere hver især rammer det rigtige niveau.

Kunden tildeler nemt til en leverandør via en enkel proces, som tager udgangspunkt i kundens egen opgavebeskrivelse. SKI har udviklet et intuitivt tildelingsværktøj, som gør tildelingsprocessen nem og overskuelig.

Herunder kan du se de valgfrie og obligatoriske ydelsesområder på aftalen:

Valgfrie ydelsesområder:

1. It-relaterede strategier

2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering

3. It-udbud

4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance

5. It-arkitektur

6. It-governance

9. Softwarelicenser

Obligatoriske ydelsesområder:

7. Projekt- og programledelse

8. Databehandling

10. Infrastruktur og hardware

11. Test

12. Udvikling af ny funktionalitet

13. Tilpasning af eksisterende it-systemer 

14. It-systemdrift

Af hensyn til snitfladerne mellem 02.15 It-rådgivning og denne rammeaftale er nummeringen af ydelsesområderne fra rammeaftale 02.15 It-rådgivning fastholdt i nærværende udbud. Bemærk dog, at fordelingen af valgfrie og obligatoriske ydelsesområder er forskellig på de to aftaler.

Den næste i rækken af nye it-konsulentaftaler

Aftalen kommer i forlængelse af den frivillige aftale 02.15 It-rådgivning, som trådte i kraft i april 2017. Derudover følger en aftale om it-løsninger og -projekter. Aftalerne vil kunne følges på ski.dk eller ved kontakt til programleder Leon K. Johansen på lkj@ski.dk eller 40607050.

UDBUDSKALENDER
Januar 2016Udbud opstart
Ultimo majUdbudsbekendtgørelse
Ultimo majOffentliggørelse af udbudsmateriale
3. juli 2017Anmodningsfrist
7. september 2017Offentliggørelse prækvalifikation
4. oktober 2017 kl. 13:00Tilbudsfrist
1. december 2017Forventet tildeling
12. december 2017Forventet ikrafttrædelse
Kom hurtigt i gang
Følgegruppe
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Henrik Thøger Nielsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Thøger Nielsen
Email
htn@ski.dk
Telefon
41 12 40 94
Billede
Anders Lisby Madsen
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Anders Lisby Madsen
Email
alm@ski.dk
Telefon
22 14 36 45
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00