Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
06. jul. 2024

SKI er i gang med at planlægge de kommende udbudsprocesser og vil melde nærmere ud her på siden, så snart en ny udbudsplan foreligger. SKI forventer at opdatere udbudskalenderen efter sommerferien.

SKI annullerer prækvalifikationen og genstarter udbudsprocessen

SKI har modtaget en række henvendelser fra forbigåede ansøgere og fra it-branchens organisationer efter offentliggørelsen af prækvalifikationen på 02.15 It-rådgivning.

SKI har på baggrund af henvendelserne foretaget ekstra kontroller og supplerende undersøgelser af ansøgningerne fra de prækvalificerede virksomheder, herunder af dokumentationen for de i ansøgningerne anførte referencer. De har desværre vist, at der er forhold knyttet til referencerne for flere af de prækvalificerede ansøgere, der ikke har kunnet dokumenteres på en sådan måde, at SKI generelt er blevet betrygget i, at prækvalifikationen er sket på et objektivt grundlag.

SKI har på den baggrund valgt at annullere den igangværende udbudsproces på 02.15 It-rådgivning.

SKI beklager at måtte annullere, men finder at det på det foreliggende grundlag er den rette løsning.

Du kan læse mere om baggrunden for annullationen her.

SKI vil med det samme gå i gang med at planlægge de kommende udbudsprocesser og vil melde nærmere ud her på siden, så snart en ny udbudsplan foreligger.

Kort om aftalen

Med den kommende rammeaftale 02.15 It-rådgivning kan du købe konsulentbistand på timebasis til it-rådgivning i forhold til konkrete opgaver. Du får også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af opgaver i forlængelse af rådgivningen. Tildelingsmetoden bliver via direkte tildeling.

I denne sammenhæng defineres ”it-rådgivning” som uvildig og objektiv sparring på et eller flere af de ydelsesområder, som du kan se nedenfor. Det betyder, at leverandøren bliver kundens sparringspartner, der bidrager med rådgivning, og som yderligere kan levere udførende kompetencer, der følger af beslutninger truffet på baggrund af den modtagne rådgivning.

Aftalen opdeles i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder
1. It-relaterede strategier
2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
3. It-udbud
4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
5. It-arkitektur
6. It-governance
7. Projekt- og programledelse.

Valgfrie ydelsesområder
8. Databehandling
9. Rådgivning om softwarelicenser
10. Infrastruktur og hardware
11. Test
12. Udvikling af ny funktionalitet
13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
14. It-systemdrift.

UDBUDSKALENDER
IgangværendeUdbud opstart
UdestårOffentliggørelse af udbudsmateriale
UdestårAnmodningsfrist
UdestårOffentliggørelse prækvalifikation
UdestårTilbudsfrist
UdestårTildeling
UdestårForventet ikrafttrædelse
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Kort om den kommende aftale

Kontakt SKI

Billede
Henrik Thøger Nielsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Thøger Nielsen
Email
htn@ski.dk
Telefon
41 12 40 94
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00