Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
11. jul. 2021

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Potentielle leverandører har nu haft mulighed for at byde ind på aftalen, og vi evaluerer de indkomne tilbud.

Kort om aftalen
Den kommende frivillige aftale på telefoni og data tager udgangspunkt i den eksisterende aftale fra 2014. 

Input fra referencegruppen og markedsundersøgelser har vist, at den nuværende aftale fra 2014 i store træk har været dækkende i forhold til kundernes behov. Dog vil den nye aftale have en anden aftalestruktur, der giver mulighed for flere leverandører samlet set. Samtidig vil den kommende aftale have øget fokus på aktiviteter i forbindelse med skift af leverandør. 

Aftalen kommer til at indeholde to delaftaler med følgende sortiment, som er tilpasset relevant forbrugsdata fra leverandørerne på den nuværende 02.08 aftale samt input fra referencegruppen:

Fastnettelefoni (kun delaftale 1)
Mobiltelefoni inkl. data
Telemetri
Mobilt bredbånd
Mobiltelefoner
Mobilt tilbehør
Mobile modemmer
Teknisk bistand

Rammerne for sortimentsopdateringer i aftalens løbetid vil blive tilpasset for at sikre mest mulig fleksibilitet i forhold til nye produkter.

Delaftale 1 minder om den nuværende 02.08 (2014) aftale. Herunder vil der stadig være direkte tildeling til én leverandør med mulighed for at anvende mini-udbud, såfremt der foreligger skifteaktiviteter. SKI forventer at tildele 3 pladser på delaftale 1.

Delaftale 2 vil være en supplerende aftale, der kan anvendes til at indkøbe enkelte abonnementer i de tilfælde, hvor kunden oplever dækningsudfordringer hos den primære leverandør. Ydermere kan delaftale 2 bruges af kunder, der udelukkende anvender mobiltelefoni. SKI forventer at tildele 4 pladser på delaftale 2.

Den kommende aftale er målrettet både store og små organisationer, da den både kan anvendes til indkøb af store pakker og enkelte abonnementer eller mobiltelefoner til fx regioner, forsyningsselskaber, universiteter, kommuner og selvejende institutioner. 

Forventet ikrafttrædelse
Den nye aftale træder i kraft primo juli 2017. 
UDBUDSKALENDER
10. april 2017Offentliggørelse af udbudsmateriale
1. juni 2017 kl. 9:00Tilbudsfrist
Medio juni 2017Forventet tildeling
Primo juli 2017Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Berit Bünger Torp
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Berit Bünger Torp
Email
bbt@ski.dk
Telefon
20 85 56 45
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00