Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
I drift
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
12. dec. 2017
11. dec. 2020
Option nr. 2 på 12 måneder

​Med rammeaftale 02.17 It-konsulenter kan du nemt købe udførende konsulenter på timebasis i forhold til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

I denne sammenhæng defineres ”it-konsulenter” som udførende konsulenter til konkrete opgaver i dit it-miljø - enten i forhold til driften af dit miljø og infrastruktur (fx vedligehold, opdateringer, systemrettelser og udskiftning samt opdatering af hardware) eller i forhold til nye systemer eller løsninger (fx installation, udvikling og test).

Aftalen giver dig mulighed for på en hurtig og effektiv måde at købe et bredt udvalg af it-konsulenter gennem direkte tildeling via en enkel proces, der tager udgangspunkt i din egen opgavebeskrivelse. SKI har udviklet et intuitivt tildelingsværktøj, som gør tildelingsprocessen nem og overskuelig.

På aftalen har leverandørerne budt ind med meget konkurrencedygtige priser, som sammen med den indbyggede rabatmodel sikrer god økonomi. Priserne er differentieret i ydelseskategorier, således at timeprisen for fx projektledere, infrastrukturkonsulenter og udviklere hver især rammer det rigtige niveau.

Aftalen er opdelt i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder:

  7. Projekt- og programledelse
  8. Databehandling
10. Infrastruktur og hardware
11. Test
12. Udvikling af ny funktionalitet
13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
14. It-systemdrift

Valgfrie ydelsesområder:

1. It-relaterede strategier
2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
3. It-udbud
4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
5. It-arkitektur
6. It-governance
9. Softwarelicenser

Af hensyn til snitfladerne mellem 02.15 It-rådgivning og denne rammeaftale er nummeringen af ydelsesområderne fra rammeaftale 02.15 It-rådgivning fastholdt i nærværende udbud. Bemærk dog, at fordelingen af valgfrie og obligatoriske ydelsesområder er forskellig på de to aftaler.

Du finder en mere uddybende beskrivelse af ydelsesområdernes indhold i ydelsesbeskrivelserne (rammeaftalens bilag F.1). Her fremgår også leverandørernes kompetencer inden for de forskellige sektorer: Stat, kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder.

Delaftaler under

Der er ingen elementer at vise.

Sortiment

Brug af aftalen

Hvilke CSR-krav stiller vi

Leverandører

Henter data

Aftaledokumenter

Nedenfor vises kun aftaledokumenter, som ikke kræver log in. Bemærk, at dokumenter med priser først er synlige nedenfor, når du er logget på mit SKI.

  
  
Beskrivelse
Note
  
skjul Kategori : 1. Overblik og brug ‎(5)
02170017-Faktaark,  (7115).pdf02170017-Faktaark, (7115)
Kort aftalebeskrivelse i printvenligt format
08-07-2019
02170017-Vejledning, Kunder (6451).docx02170017-Vejledning, Kunder (6451)
​Vejledning i brug af aftalen.
Vejledning i brug af aftalen for kunder
13-12-2017
02170017-Vejledning, Overblik over ydelsesområder (6675).pdf02170017-Vejledning, Overblik over ydelsesområder (6675)
​Vejledning i brug af aftalen.
Overblik over ydelsesområder
06-03-2018
02170017-Vejledning, Konsortier og støttende virksomheder (6787).pdf02170017-Vejledning, Konsortier og støttende virksomheder (6787)
​Vejledning i brug af aftalen.
Oversigt over konsortier og støttende virksomheder
03-07-2018
02170017-Vejledning, FAQ til databehandleraftale (7023).pdf02170017-Vejledning, FAQ til databehandleraftale (7023)
​Vejledning i brug af aftalen.
FAQ til databehandleraftale
20-05-2019
skjul Kategori : 2. Rammeaftale ‎(2)
02170017-Rammeaftale, inkl bilag (6514).zip02170017-Rammeaftale, inkl bilag (6514)
Regulerer forholdet mellem SKI og leverandørerne
05-01-2018
02170017-Leveringsaftale, inkl bilag (6610).zip02170017-Leveringsaftale, inkl bilag (6610)
Regulerer forholdet mellem kunde og leverandør
13-02-2018
skjul Kategori : 3. Profylakse og andre dokumenter ‎(1)
02170017-Udbudsbekendtgørelse,  (7156).pdf02170017-Udbudsbekendtgørelse, (7156)
SKIs bekendtgørelse af udbuddet
17-08-2019

Projekt-/referencegruppe

Hvem kan bruge aftalen?

Henter data

Kontakt SKI

Kom hurtigt i gang
Følgegruppe
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Leverandørbeskrivelse
Hvilke CSR-krav stiller vi
Henter data
Billede
Lars Grelck
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kommunal kundeansvarlig
Navn
Lars Grelck
Email
lgr@ski.dk
Telefon
23 43 55 75
Billede
Mette Løvenbalk Thygesen
Beskrivelse
Chefkonsulent, Statslig kundeansvarlig
Navn
Mette Løvenbalk Thygesen
Email
mlt@ski.dk
Telefon
20 72 80 62
Billede
Sisse Thorsbjerg
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Sisse Thorsbjerg
Email
sth@ski.dk
Telefon
40 35 76 82
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00