Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
I drift
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
20. apr. 2017
19. apr. 2021
Ingen

Med rammeaftale 02.15 It-rådgivning kan du nemt købe konsulentbistand på timebasis til it-rådgivning i forhold til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af opgaver i forlængelse af rådgivningen.

Aftalen giver dig således mulighed for på en hurtig og effektiv måde at købe et bredt udvalg af it-rådgivning gennem direkte tildeling.

I denne sammenhæng defineres ”it-rådgivning” som uvildig og objektiv sparring om en eller flere af de ydelsesområder, som du kan se nedenfor. Det betyder, at leverandøren er kundens sparringspartner, der bidrager med rådgivning og som yderligere kan levere udførende kompetencer, der følger af beslutninger truffet på baggrund af den modtagne rådgivning.

Aftalen er opdelt i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder

  1. It-relaterede strategier
  2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
  3. It-udbud
  4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
  5. It-arkitektur
  6. It-governance
  7. Projekt- og programledelse

Valgfrie ydelsesområder

     8. Databehandling
     9. Softwarelicenser
    10. Infrastruktur og hardware
    11. Test
    12. Udvikling af ny funktionalitet
    13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
    14. It-systemdrift

Du finder en mere uddybende beskrivelse af ydelsesområdernes indhold i ydelsesbeskrivelserne (rammeaftalens bilag F). Her fremgår også leverandørernes kompetencer inden for de forskellige sektorer: Stat, kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder.

SKI fremrykker genudbuddet af 02.15 It-rådgivning

På baggrund af en ny juridisk vurdering fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har SKI besluttet at fremrykke genudbuddet af 02.15 It-rådgivning. 


Delaftaler under

Der er ingen elementer at vise.

Sortiment

Brug af aftalen

Hvilke CSR-krav stiller vi

Leverandører

Henter data

Aftaledokumenter

Nedenfor vises kun aftaledokumenter, som ikke kræver log in. Bemærk, at dokumenter med priser først er synlige nedenfor, når du er logget på mit SKI.

  
  
Beskrivelse
Note
  
skjul Kategori : 1. Overblik og brug ‎(5)
02150017-Faktaark,  (7114).pdf02150017-Faktaark, (7114)
Kort aftalebeskrivelse i printvenligt format
08-07-2019
02150017-Vejledning, Kunder (6581).docx02150017-Vejledning, Kunder (6581)
​Vejledning i brug af aftalen.
Vejledning til brug for kunder
06-02-2018
02150017-Vejledning, Konsortier og støttende virksomheder (6582).pdf02150017-Vejledning, Konsortier og støttende virksomheder (6582)
​Vejledning i brug af aftalen.
Oversigt over konsortier og støttende virksomheder
09-02-2018
02150017-Vejledning, Overblik over ydelsesområder (6674).pdf02150017-Vejledning, Overblik over ydelsesområder (6674)
​Vejledning i brug af aftalen.
Overblik over ydelsesområder
06-03-2018
02150017-Vejledning, FAQ til databehandleraftale (7527).pdf02150017-Vejledning, FAQ til databehandleraftale (7527)
​Vejledning i brug af aftalen.
FAQ til databehandleraftale
20-12-2019
skjul Kategori : 2. Rammeaftale ‎(2)
02150017-Rammeaftale, inkl bilag (6981).zip02150017-Rammeaftale, inkl bilag (6981)
Regulerer forholdet mellem SKI og leverandørerne
14-03-2019
02150017-Leveringsaftale, inkl bilag (7508).zip02150017-Leveringsaftale, inkl bilag (7508)
Regulerer forholdet mellem kunde og leverandør
Kontrktuelle forhold mellem kunde og leverandør
10-12-2019
skjul Kategori : 3. Profylakse og andre dokumenter ‎(1)
02150017-Udbudsbekendtgørelse,  (7155).pdf02150017-Udbudsbekendtgørelse, (7155)
SKIs bekendtgørelse af udbuddet
17-08-2019

Projekt-/referencegruppe

Hvem kan bruge aftalen?

Henter data

Kontakt SKI

Kom hurtigt i gang
Følgegruppe
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Information til tilbudsgivere
Teaser
Leverandørbeskrivelse
Hvilke CSR-krav stiller vi
Henter data
Billede
Lars Grelck
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kommunal kundeansvarlig
Navn
Lars Grelck
Email
lgr@ski.dk
Telefon
23 43 55 75
Billede
Mette Løvenbalk Thygesen
Beskrivelse
Chefkonsulent, Statslig kundeansvarlig
Navn
Mette Løvenbalk Thygesen
Email
mlt@ski.dk
Telefon
20 72 80 62
Billede
Carina Skjold Thielsen
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Carina Skjold Thielsen
Email
cst@ski.dk
Telefon
22 19 51 14
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00