Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Ophørt
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. maj. 2016
30. apr. 2020
Ingen

Managementkonsulentydelser på denne delaftale dækker over din organisations behov for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt for dig at foretage en tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.

Analyserne og evalueringerne kan være både bagudrettet og fremadrettet. Formålet er at tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektors politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange

Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet.

Rammeaftalen læner sig tæt op af rammeaftale 17.11 Managementsupport i forhold til de ydelser, der er på aftalen. Rammeaftale er 17.13 velegnet til større projekter, hvor du ønsker, at leverandøren byder ind med en løsning på projektet til en fast pris.

I forhold til 17.11 Managementsupport, så byder leverandøren på denne aftale ikke ind med et løsningsforslag på din opgave. Her finder du din leverandør ved direkte tildeling, hvor du evaluerer leverandørerne på, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra de metoder, værktøjer og sektorindsigt, som de bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

Delaftaler under

Der er ingen elementer at vise.

Sortiment

Brug af aftalen

Hvilke CSR-krav stiller vi

Leverandører

Henter data

Aftaledokumenter

Nedenfor vises kun aftaledokumenter, som ikke kræver log in. Bemærk, at dokumenter med priser først er synlige nedenfor, når du er logget på mit SKI.

  
  
Beskrivelse
Note
  
skjul Kategori : 1. Overblik og brug ‎(4)
17130016-Faktaark,  (7124).pdf17130016-Faktaark, (7124)
Kort aftalebeskrivelse i printvenligt format
08-07-2019
17130016-Vejledning, Kunder (7614).docx17130016-Vejledning, Kunder (7614)
​Vejledning i brug af aftalen.
Praktisk anvendelse af aftalen
26-03-2020
17130316-Tildelingskit, Miniudbud (5590).zip17130316-Tildelingskit, Miniudbud (5590)
Dokumentsamling/tildelingskit til miniudbud og/eller direkte tildeling. Se note.
Dokumenter til brug for miniudbud
26-09-2016
17130016-Vejledning, Skabelon til ændringer (5603).docx17130016-Vejledning, Skabelon til ændringer (5603)
​Vejledning i brug af aftalen.
Ændringsliste til Leveringsaftale
26-09-2016
skjul Kategori : 2. Rammeaftale ‎(1)
17130316-Rammeaftale,  (5591).zip17130316-Rammeaftale, (5591)
Regulerer forholdet mellem SKI og leverandørerne
17-06-2016
skjul Kategori : 3. Profylakse og andre dokumenter ‎(2)
17130016-Udbudsbekendtgørelse,  (5485).pdf17130016-Udbudsbekendtgørelse, (5485)
SKIs bekendtgørelse af udbuddet
26-11-2019
17130016-Profylakse, Vejledning (5484).pdf17130016-Profylakse, Vejledning (5484)
​Skabelon eller vejledning til profylaksebekendtgørelse.
16-06-2016

Projekt-/referencegruppe

Hvem kan bruge aftalen?

Henter data

Kontakt SKI

Kom hurtigt i gang
Sortimentsbeskrivelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Leverandørbeskrivelse
Hvilke CSR-krav stiller vi
Henter data
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00