>

Den 19. september offentliggjorde SKI udbudsmaterialet på 50.98 Genbrugshjælpemidler​ på vegne af 70 tilsluttede kommuner og en statslig institution. Forud for offentliggørelsen har der været dialog om materialet gennem brugerinddragelse, projekt- og arbejdsgruppemøder med bl.a. kommunale ergoterapeuter, visitatorer, udbudskonsulenter, potentielle leverandører og de kommunale ældre- og handicapråd. Desuden sendte SKI udkastet til udbudsmaterialet i en bred høring blandt markedets leverandører.

Efter offentliggørelsen af det færdige udbudsmateriale er der imidlertid kommet nye, konstruktive input fra markedet.

På den baggrund har SKI valgt at tilrette udbudsmaterialet. Det nye materiale er allerede tilgængeligt for potentielle leverandører, fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

”Aftalen skal løbe i fire år, og det er vigtigt for os, at det bliver den bedst mulige aftale. Derfor har vi foretaget små justeringer i udbudsmaterialet og forlænget tilbudsfristen. Det er bedre at bruge lidt mere tid nu, hvis det til gengæld giver en bedre aftale i sidste ende,” siger Christian Lunding og uddyber:

”Udbudsloven rummer desværre ikke de store muligheder for at justere udbudsmaterialet, når det først er offentliggjort. Derfor har vi været nødt til at gøre en ny version af udbudsmaterialet tilgængeligt.”

Langt størstedelen af det nye udbudsmateriale er identisk med det hidtidige materiale. Rettelserne består bl.a. af ændringer af leverancekrav samt tilpasning af kravspecifikationen. Fx er kravet til indstillingen af liggeflade for senge ændret. Tilbudsgivere, der allerede er godt i gang med at udarbejde et tilbud, kan derfor sagtens arbejde videre på deres hidtidige materiale.

”Det er ærgerligt, at udbudsreglerne ikke give os mulighed for blot at medtage de gode input uden at skulle offentliggøre et nyt udbudsmateriale. Det koster ressourcer hos både os og hos tilbudsgiverne. Det meste af udbudsmaterialet er dog uændret, og vi har gjort det let for tilbudsgiverne at se, hvad der er ændret, så de skal bruge mindst mulige ressourcer i at sætte sig ind i det opdaterede materiale. Dermed bør alle kunne arbejde videre ud fra deres hidtidige tilbud. Vi har i samme ombæring forlænget tilbudsfristen, så de får ekstra tid,” siger Christian Lunding.

Potentielle leverandører kan byde ind på aftalen frem til den 20. november 2019, kl. 13.00. Se mere om aftalen her.