>

Den 7. januar 2020 offentliggjorde SKI udbudsmaterialet til genudbuddet af 09.01 Fødevarer og engangsartikler. Aftalen bruges i dag primært af statslige og selvejende institutioner, og i genudbuddet er der bl.a. efterspurgt et fuldt økologisk og konventionelt sortiment.

SKI har i udbudsforberedelserne været i dialog med markedet, og i den tekniske dialog har potentielle leverandører haft mulighed for at komme med inputs til materialet, herunder tilbudslisten og leveringskontrakten mv. Alligevel modtog SKI ved offentliggørelsen af udbudsmaterialet mange inputs fra potentielle leverandører. Der har især været henvendelser vedrørende specifikke varelinjer på tilbudslisten. Efter grundige overvejelser har SKI valgt at annullere og genudbyde aftalen.

Udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding, siger om beslutningen:

”SKI’s vigtigste opgave er at sikre gode og konkurrencedygtige indkøbsaftaler til hele den offentlige sektor. Vi er derfor glade for de mange inputs til udbudsmaterialet – ikke mindst til tilbudslisten – også selvom vi naturligvis er ærgerlige over, at de kommer så sent i forløbet. De inputs, vi har fået, viser, at der er sket nogle ændringer på markedet, som udbudsmaterialet ikke afspejler. Selvom markedet for fødevarer er meget omskifteligt, har vi alligevel set det nødvendigt at optimere udbudsmaterialet. Vi vil gerne sikre, at aftalen er så markedskonform som muligt, så vi kan få de bedst mulige tilbud på aftalen og dermed sikre den bedst mulige fødevareaftale til den offentlige sektor.”

Tilbudslisten til 09.01 Fødevarer og engangsartikler har over 4.000 varelinjer og er udarbejdet i tæt samarbejde med aftalens ekspertgruppe, der består af indkøbere og fagpersoner fra de offentlige organisationer. I tilbudslisten er der blevet udbudt et antal varer, som ikke længere findes på markedet i den præcise form, de er blevet efterspurgt. De har varieret i alt fra type til størrelse, og nu skal de enten ændres, tilføjes eller fjernes fra tilbudslisten. Eksempelvis er bananer blevet udbudt i både en konventionel og økologisk variant, og det kan mange leverandører ikke efterleve, da de kun sælger økologiske bananer. Dette er ændringer, som først er sket, efter SKI offentliggjorde det oprindelige udbudsmateriale.

”Der er tale om små justeringer, men udbudsloven er skruet sådan sammen, at når man først har offentliggjort udbudsmaterialet, er det ikke muligt at ændre i det, selvom det ville være det mest hensigtsmæssige for både os og tilbudsgiverne. Men til syvende og sidst vil ændringerne i udbudsmaterialet medvirke til, at vi får de bedst mulige tilbud og dermed får lavet den bedst mulige aftale – derfor genudbyder vi,” uddyber Christian Lunding.

Leverandører kan arbejde videre på nuværende tilbud

Da der er tale om mindre justeringer, vil det nye udbudsmateriale i høj grad ligne det hidtidige materiale, og potentielle leverandører kan derfor sagtens arbejde videre på deres nuværende materiale. Ændringerne i det nye udbudsmateriale vil især ses i tilbudslisten, hvor en række varelinjer er blevet ændret. SKI har udarbejdet en oversigt over ændringerne, så tilbudsgiverne nemt kan lokalisere dem i det nye materiale.

”Det er selvfølgelig beklageligt, at vi skal genudbyde aftalen og lave et nyt udbudsmateriale. Det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis vi blot kunne medtage de inputs, vi har modtaget, men det er desværre ikke muligt med de nuværende udbudsregler. Vi har prøvet at gøre det så nemt som muligt at orientere sig i det nye udbudsmateriale, og så får tilbudsgiverne en ny tilbudsfrist,” afslutter Christian Lunding.

Den nye tilbudsfrist for potentielle leverandører er den 14. april 2020 kl. 13.00. Vi forventer, at aftalen stadig vil være klar til brug den 15. juni 2020. Du kan læse mere om aftalen her.