>

I første omgang kan interesserede virksomheder søge om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på aftalen. SKI prækvalificerer 20 virksomheder eller konsortier, der bliver inviterede til at afgive tilbud, og der bliver endeligt tildelt 14 leverandører. Dette er en stigning i forhold til den eksisterende aftale, hvor 18 virksomheder blev prækvalificerede, og hvor 12 leverandører fik en plads på aftalen.
For at blive prækvalificeret som leverandør på 02.15 It-rådgivning skal den enkelte virksomhed eller konsortium kunne levere alle obligatoriske ydelsesområder omfattet af aftalen og skal derfor blandet andet sende en reference på hver af ydelsesområderne.

 

Ensretning i forhold til NIS2

Aftalen dækker de offentlige organisationers behov for indkøb af rådgivende it-ydelser på timebasis via direkte tildeling på rammeaftalen. Den nye aftale vil i vid udstrækning ligne den eksisterende, men i genudbuddet af aftalen er der også en helt ny tilføjelse, fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

”I SKI har vi fokus på, at aftalen er tidssvarende. Derfor har vi sikret, at den nye aftale følger NIS2-lovgivnigen for it-sikkerhed, der træder i kraft senere i 2024. Vi har på den baggrund udarbejdet et nyt sikkerhedsbilag, så både offentlige kunder og leverandører på aftalen vil være compliant med den kommende lovgivning.”

Sikkerhedsbilaget skal bidrage til at skabe ensretning og standardisering på tværs af de offentlige organisationer, og bilaget vil derfor gå igen på rammeaftalen 02.17 It-konsulenter, der bliver genudbudt i løbet af sommeren, samt i det nye dynamiske indkøbssystem 02.14 It-konsulenter.

”Vi ved godt, det er en ekstra byrde, vi pålægger virksomhederne, men lovgivning er nu engang lovgivning, og den kommer vi ikke uden om. Med sikkerhedsbilaget bliver det lettere for de mange – og særligt mindre – offentlige kunder, der ikke selv skal formulere deres krav i henhold til lovgivningen. Og det vil også vil være genkendeligt på tværs af SKI’s kommende it-aftaler,” siger Christian Lunding.

For at hjælpe med at håndtere de nye krav holder SKI et ekstra informations- og spørgemøde om sikkerhedsbilaget. Derudover er SKI i gang med at udarbejde en vejledning til sikkerhedsbilaget. Her vil det fremgå, hvordan kravene får betydning for henholdsvis virksomheder, konsortier og underleverandører. Der vil også være hjælp til, hvordan man skal dokumentere sin sikkerhed i form af en revisorerklæring. 

Fristen for at ansøge om at blive prækvalificeret på 02.15 It-rådgivning er den 3. juni 2024 kl. 13.00. Aftalen forventes at træde i kraft i juni 2025.

Find udbudsmaterialet i EHTICS eller læs mere om aftalen her.

For at hjælpe alle interesserende virksomheder igennem de nye krav i udbudsmaterialet, holder SKI to informationsmøder. Ét møde generelt om aftalen og et særskilt møde om sikkerhedsbilaget.

Begge møder afholdes online den 15. maj 2024:

kl. 10:00 – 10:30 Informationsmøde om processen for ansøgning om prækvalifikation.
Tilmeld dig her.

Kl. 10:40 – 11:30 Informations- og spørgemøde om sikkerhedsbilaget.
Tilmeld dig her.

Hvis du ønsker at deltage i begge møder, skal du tilmelde dig hvert møde særskilt