>

Når 51 kommuner, staten og én region fra foråret skal have vedligeholdt deres elevatorer, vil det være tre forskellige virksomheder, der gennemfører de lovpligtige kontroller og står for reparationer mm.

SKI har afsluttet evalueringen af de seks delaftaler på den fællesoffentlige SKI-aftale 50.75 Elevatorservice, og vinderne blev Nordelektro, TKE og SJEC.

 

  • Delaftale 1 – Jylland og Fyn: Nordelektro
  • Delaftale 2 – Sjælland: TKE
  • Delaftale 3 – Hovedstaden: SJEC
  • Delaftale 4 – København og Frederiksberg: TKE
  • Delaftale 5 – Staten: TKE
  • Delaftale 6 – Øvrige: TKE.

Den nuværende SKI-aftale for elevatorservice udgør omkring 10 pct. af samlede marked i Danmark. Det er et marked, der er præget af få, førende elevatorproducenter samt en række små og mellemstore virksomheder, der servicerer elevatorer, lifte mm. Derfor er konkurrencen hård:

”Vi har haft fokus på at sammensætte aftalen, så den i videst muligt omfang åbner konkurrencen for både små og store leverandører. Derfor har vi inddelt aftalen i seks delaftaler. Af hensyn til de mindre leverandører, som ikke kan servicere landsdækkende, har vi fire geografisk afgrænsede delaftaler. Derudover har vi to landsdækkende delaftaler, der favner kundetyper med geografisk spredte lokationer. Det betyder, at vi har fået mange gode tilbud, hvilket afspejler sig i det endelige resultat,” siger udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding.

Aftalen er nu i standstill frem til den 12. februar, hvorefter SKI indgår kontrakterne med de tildelte leverandører.

Samlet set kan de offentlige organisationer med den nye aftale realisere, hvad der vurderes til en gennemsnitlig besparelse på 10 pct. i forhold til den nuværende aftale:

”Der er foretaget ændringer i sortimentet på aftalen. Der, hvor det har været muligt at sammenligne priser, ser vi, at de offentlige organisationer kan opnå en pæn besparelse. Derfor er det også vores vurdering, at vi er lykkedes med en aftale, hvor alle opnår konkurrencedygtige priser,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

 

Besparelsespotentialet er beregnet på baggrund af de varelinjer, hvor det har været muligt at matche 1-til-1 med tidligere varelinjer. Det er hovedsageligt inden for de lovpligtige eftersyn, som udgør ca. 35 pct. af omsætningen af den nuværende aftale.

På de øvrige områder har det ikke været muligt at sammenligne priserne. Det skyldes, at indholdet af ydelserne er sammensat på en helt nye måde i den kommende aftale. I benchmarket er disse varelinjer derfor sat til en 0 pct. besparelse.

I gennemførelsen af udbuddet har SKI sammen med en offentlig ekspertgruppe og markedet fokuseret på at øge brugervenligheden:

”Det var et ønske fra både leverandører og kunder, at aftalen skulle være mere tydelig på, hvilke services der er omfattet af de forskellige ydelser. Og så har kunderne et behov for mange forskellige typer reparationer. Derfor har vi sammen med ekspertgruppen og en ekstern specialist defineret 204 reparationspakker. Det er en markant udvidelse i forhold til den nuværende aftale. Forventning er, at det vil gøre det lettere at bruge aftalen,” siger Christian Lunding.

Aftalen er fortsat åben for alle ikke-kommunale offentlige organisationer, fx regioner og forsynings- og boligselskaber. De kan tilmelde sig aftalen op til senest 12 måneder efter ikrafttrædelse.

Læs mere om aftalen her.