>

Efter en evaluering af de indkomne tilbud på den nye, fælleskommunale SKI-aftale 50.97 Diabetesprodukter er vinderne nu udpeget. Aftalen består af en delaftale til henholdsvis Øst- og Vestdanmark, der dækker de typiske diabetesprodukter som blodsukkermålere, teststrimler, fingerprikkere, -lancetter, insulinpenne og penkanyler, samt en delaftale for produkter til kontinuerlig glukosemåling.

Onemed vinder de to delaftaler på diabetesprodukter til Øst- og Vestdanmark (delaftale 1-2), mens tre virksomheder skal levere produkter til kontinuerlig glukosemåling (delaftale 3): Abbott Laboratories A/S, ReaMed (A/S Tødin) og OneMed A/S.

Delaftale 1 og 2, hvor OneMed A/S skal levere diabetesprodukter, består af 113 varelinjer. Der er flere varianter inden for hver produkttype, og en kommunal ekspertgruppe har sammen med blandt andet Diabetesforeningen og brugerrepræsentanter medvirket til at stille høje mindstekrav til produkterne. Herigennem er der sikret god kvalitet på aftalen, fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

”Vi har lyttet til brugernes ønsker, og så har vi sammen med kommunale diabetessygeplejersker, indkøbere og visitatorer arbejdet på at stille de rette krav til produkterne. Det er vi lykkedes ganske godt med. Vi får nemlig en bred aftale, der indeholder langt størstedelen af de produkter, kommunerne benytter i dag,” siger Christian Lunding.

Samlet set vurderer SKI, at de 93 tilsluttede kommuner vil spare knap 10 pct. i forhold til de priser, de i dag giver for produkterne på delaftale 1 og 2.

”På aftalen bliver det muligt for den enkelte kommune at imødekomme brugernes forskellige behov for diabetesprodukter med produkter af høj kvalitet. Samtidig har vi opnået en skarp pris, der giver kommunerne lidt ekstra råderum i budgettet, hvilket i øjeblikket har stort fokus,” siger Christian Lunding.

Plads til nyeste teknologi

Spørger man Diabetesforeningen og brugerrepræsentanter skal der i fremtidens diabetesbehandling være færre fingerprikkere og strimler og mere teknologi. Produkter til kontinuerlig glukosemåling bevilliges i dag ofte i regionalt regi. Det har alligevel været et ønske fra kommunerne at få aftaledækket eventuelle fremtidige indkøb for bedst muligt at kunne imødekomme brugernes behov. Derfor er der oprettet en særskilt delaftale til disse.

Da både behovet og markedet udvikler sig, har SKI gjort delaftalen frivillig at anvende, modsat delaftale 1 og 2, som de tilsluttede kommuner er forpligtet til at anvende. Tre leverandører er tildelt på delaftale 3 og har budt ind med nyeste version af de mest anvendte produkter til kontinuerlig glukosemåling.

Den nye aftale 50.97 Diabetesprodukter træder i kraft i fjerde kvartal af 2023.

93 kommuner har tilsluttet sig den nye fælleskommunale SKI-aftale 50.97 Diabetesprodukter.

Aftalen er opdelt i tre delaftaler:

  1. Diabetesprodukter (Østdanmark)
  2. Diabetesprodukter (Vestdanmark)
  3. Produkter til kontinuerlig glukosemåling (landsdækkende).

De tilsluttede kommuner er forpligtet til at købe diabetesprodukter på delaftale 1 og 2, såfremt de dækker borgernes behov, mens delaftale 3 vil være frivillig at anvende.

Aftalen forventes at have en samlet værdi på 661 mio. kroner.

De indkomne tilbud er evalueret på pris. For både brugere, marked og kommuner er kvaliteten af diabetesprodukterne et vigtigt parameter, men da forhandlerne af diabetesprodukter forhandler identiske produkter, Har det ikke givet mening at evaluere tilbuddene på kvalitet. Kvaliteten af produkterne er i stedet sikret gennem en lang række nøje definerede og ambitiøse kvalitetskrav, som produkterne skal leve op til.