>

På indkøbskontorerne i Skanderborg Kommune og på Via University College er de helt enige om, at indkøb spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Begge organisationer arbejder derfor målrettet med at gøre deres indkøb grønnere. Det gælder bl.a. indkøb af møbler, hvor der på SKI-aftalerne 50.30 og 50.31 Møbler er gode grønne muligheder.

På SKI’s to møbelaftaler 50.30 Møbler (kommuner) og 50.31 Møbler (staten) er der gode muligheder for at købe grønt. Det er et mindstekrav til alle møbler, at evt. træ skal være FSC-mærket, og der er et miljøvenligt sortiment af skriveborde og skrivebordsstole (Svanemærket, Blomsten/Eco-label eller Der Blaue Engel).

Da miljøbelastningen kan være høj ved produktion af møbler, understøtter aftalens femårige produktgaranti og den femårige adgang til køb af reservedele også, at leverandørerne tilbyder mere holdbare produkter. Du har også mulighed for at aftale bortskaffelse af gamle møbler, som så kan blive genanvendt af leverandørerne. Derudover har du mulighed for at købe brugte møbler, hvis leverandørerne har dem på lager.

Find en oversigt over aftalernes grønne krav, hvordan de lever op til FN’s verdensmål og få gode råd:

Helle Bjerregaard Kristensen er indkøbskonsulent på Via University College, og her har hun sat grønne aftryk på organisationens indkøbspolitik

”Jeg har arbejdet med indkøb i mange år i forskellige dele af den offentlige sektor. Hvor fokus tidligere var på besparelser, står vi i dag på en helt anden brændende platform. Og det giver så meget mere mening. Vi er nødt til alle at bidrage til den grønne omstilling. Vi ved, at efterspørgsel kan flytte prisen, så hvis vi trækker i samme retning, behøver det ikke blive dyrere,” siger Helle Bjerregaard Kristensen.

Via har indgået et samarbejde med den primære leverandør på SKI’s statslige møbelaftale, Daarbak Design, om at købe flere grønne møbler. Som mange andre indkøbskontorer har de hos Via begrænsede ressourcer, og de er ikke involverede i de enkelte indkøb. Helle Bjerregaard Kristensen har derfor haft fokus på viden hos og adfærd i den gruppe af administrative medarbejdere, der modtager bestillinger fra hele organisationen og derefter køber møbler via punch-out.

”Forandringer kræver både tid og tillid. Og særligt tiden er knap. Vi har haft fokus på at få de bestillende medarbejdere til at forstå, hvilken forskel de kan gøre, hvis de køber ind fra det grønne sortiment. Blandt andet har vi haft dem med på besøg hos leverandøren. Desuden har vi sammen med leverandøren skræddersyet punch-out-løsningen, så man først bliver præsenteret for det brugte sortiment og dernæst for de miljømærkede møbler,” siger Helle Bjerregaard Kristensen.

Indsatsen har virket, det er de ikke i tvivl om hos Via. Ca. 75 pct af alle de møbler, de nu køber, har et eller flere miljømærker.

”Vi går efter stjernerne – og så lander vi måske et sted lidt under. Og vi er rigtig godt tilfredse med resultatet,” siger Helle Bjerregaard Kristensen.

 

I Skanderborg Kommune er indkøbs- og udbudschef Chris Jacobsen og resten af indkøbskontoret startet i toppen af organisationen for at få opbakning til at købe grønt ind. Det var KL’s fælleskommunale indkøbsstrategi fra 2020, som gav kommunen anledning til at udarbejde en ny indkøbspolitik.

”Vores vision er at være førende inden for bæredygtige indkøb. Vi rådførte os med blandt andet Miljøstyrelsen og SKI og udarbejdede en indkøbspolitik i 2021 med helt konkrete grønne mål. Et af dem er at gøre miljømærket indkøb af kontormøbler obligatorisk. Vi fik kommunalbestyrelsen til at vedtage politikken, så vi har et klart mandat at arbejde ud fra,” siger Chris Jacobsen.

Kommunalbestyrelsen accepterede også en meromkostning på ca. 10 pct. på miljømærkede skriveborde og 20 pct. på miljømærkede kontorstole.

”Vores politikere vil den grønne omstilling, så de var med på at betale lidt ekstra. I kommunens samlede budget er det ikke ret mange penge, men det er et vigtigt signal at sende,” siger Chris Jacobsen.

Sammen med leverandøren på den kommunale møbelaftale, Daarbak Design, fik Skanderborg Kommune tilpasset deres punch-out-katalog og e-katalog, så der – for så vidt angår standard kontorstole og skriveborde - nu kun er adgang til at bestille de miljømærkede produkter på aftalen. Dette er udgangspunktet for alle administrative arbejdspladser i kommunen, og det afviges kun, hvis en medarbejder har brug for en særlig stol af ergonomiske årsager. Der er ligeledes adgang til at bestille brugte møbler via punch-out-kataloget.

”Vi har som konsekvens af, at vi kun køber det miljømærkede, måttet gøre op med det design, vi ellers har haft på kommunens kontorer. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi bliver ved med at hænge fast i at købe produkter, der ikke er miljømærkede, bare fordi vi har en designlinje, vi ikke vil bryde med. Vi har fået god hjælp af leverandøren til at integrere det nye i det gamle,” siger Chris Jacobsen og understreger, at der er taget rigtig godt imod de grønne tiltag i forhold til møbler i kommunen.

Ligesom Via University College arbejder Skanderborg Kommune også med andre tiltag, der kan skubbe deres indkøb i en grønnere retning. Faktisk har kommunen udviklet en hel værktøjskasse, hvor de decentrale indkøbere kan få viden og inspiration til, hvordan de selv kan gøre en forskel.

”Grøn omstilling af vores indkøb handler selvfølgelig om det, vi køber, men det handler også om alt det uden om indkøbet, fx transport, brug og efterliv. Og så skal vi altid starte med at stille os selv spørgsmålet: Behøver vi overhovedet det, vi er ved at købe?” siger Chris Jacobsen.

Den 23. marts afholder SKI et webinar om bæredygtigt indkøb af møbler på de to aftaler 50.30 og 50.31. Hold øje med SKI's arrangementskalender, hvor du snart kan finde arrangementet og tilmelde dig.