>

Det bliver Otis A/S og Thyssenkrupp Elevator A/S, der skal levere elevatorservice på hver deres delaftaler til de i alt 54 kommuner og fire øvrige offentlige organisationer, der har tilsluttet sig 50.75 Elevatorservice. Aftalen er nu i standstill til og med den 9. marts 2020. Herefter forventer SKI at underskrive kontrakterne med leverandørerne.
Elevatorserviceaftalen er opdelt i fire delaftaler, hvoraf delaftale 2 annulleres grundet en fejl i tilbudslisten. Den genudbydes snarest. De to leverandører tildeles som vist nedenfor:

Tabel over leverandører på 50.75

Kort over fordeling af leverandører på 50.75

 

Aftalen vil have samme sortiment som den eksisterende aftale inden for følgende ydelser:

  1. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder (hvor reservedele indgår)
  2. Opstartsydelser
  3. Lovpligtige eftersyn (Serviceabonnement)
  4. Alarmovervågning / døgnservice / udrykning.

Du kan læse mere om aftalen og danne dig et overblik over aftalens sortiment her.​

Den nye aftale omfatter også reparationer og reservedele

I aftalen er der under området ”vedligeholdelses- og reparationsarbejder” prissat en række forskellige typer af reparationer inkl. reservedele. Til forskel fra den tidligere aftale, hvor der var tilbudt en timepris på reparationer og en særskilt markedsprismekanisme for reservedele, er reservedele nu inkluderet i en pakkepris for nærmere angivne typer af reparationer (dvs. både timer og reservedele).

”Vi har været i dialog med elevatorbranchen for at afdække fornuftige løsningsmodeller, der inkluderer indkøb af en række reservedele, så vi får så god en rammeaftale som muligt. Vi har i vid udstrækning valgt at fastholde hovedtrækkene fra designet af den tidligere aftale. Det gør vi dels på baggrund af dialog med markedet, dels fordi kunderne overordnet har været tilfredse med den eksisterende aftale, som vi har måttet genudbyde allerede et år efter, at den trådte i kraft. Den primære ændring er således selve modellen for køb af reservedele,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

SKI har udarbejdet et benchmark på baggrund af priserne på de elementer i aftalens sortiment, der har kunnet sammenholdes en til en. Nogle af de kunder, som ikke tidligere anvendte 50.75 eller ikke nåede at tage den eksisterende aftale i brug, vil opnå en væsentlig besparelse på den kommende aftale. Besparelsen vurderes at kunne være op til 25 pct.

Grundet prissætningen af reservedele er sammenligningsgrundlaget ændret væsentligt. De kunder, som anvendte den eksisterende 50.75 aftale, vil derfor opleve en mindre prisstigning på direkte sammenlignelige ydelser på ca. 8 pct. Det svarer til 3 mio. kr. årligt eller 11 mio. kr. over aftalens løbetid. En af årsagerne hertil er de nye reparationspakker, som inkluderer både timepriser og reservedele. De var ikke en del af den tidligere aftales sortiment, men udgør nu cirka en tredjedel af den forventede omsætning. Kunden får derfor et stærkere sortiment på den kommende aftale end på den eksisterende aftale.

I dag findes der ikke nogen faste markedspriser på elevatorservice, da priserne varierer fra opgave til opgave.

SKI’s eksterne konsulent fra et rådgivende ingeniørfirma har udtalt sig om timepriserne på den kommende SKI-aftale: ”Der er som udgangspunkt ikke nogen markedspriser på elevatorservice. De tilbud, vi ser på andre aftaler, varierer en hel del afhængigt af den mængde, der udbydes. Den generelle vurdering er, at aftalens timepriser er lave i forhold til de priser, der normalt ses på elevatorservice.”