>

Den 27. oktober 2022 åbnede SKI for tilslutning til den fællesoffentlige aftale 50.03 Servere og storage. Især bredden i aftalen og de mange forskellige indkøbsmuligheder ser Jens Ole Hald, system- og netværkskonsulent i Thisted Kommune, frem til:

”Det vigtige for os er, at aftalen bliver nem at bruge, og at de offentlige organisationer kan få opfyldt deres indkøbsbehov. Prisen er vigtig, men det vigtigste er, at indkøbet passer sammen med vores eksisterende systemer. På den nye aftale får vi adgang til et bredt udvalg af producentmærker, og det betyder, at vi bedre kan få indkøbet til at passe med vores eksisterende arkitektur.”

Jens Ole Hald, der til daglig har ansvaret for drift og hardware i kommunen, sidder i den offentlige ekspertgruppe, der er med til at forme SKI’s kommende servere og storage-aftale. Han lægger vægt på fleksibiliteten i at kunne vælge indkøbsform alt efter behov.

”De tre indkøbsmuligheder - direkte tildeling og to former for miniudbud - gør den nye aftale meget fleksibel, og vi vil stort set kunne købe alt, hvad vi skal bruge på aftalen”, fortæller han.

På den kommende 50.03 Servere og storage kan man både handle med leverandørerne ved at samle en varekurv og vælge den billigste eller gå i miniudbud. Miniudbuddet kan foregå på to måder: Ved mængdekøb, hvor kunden kan købe ind til sit eksisterende system, eller ved løsningskøb, hvor kunden først beskriver sit behov og siden får leverandørernes tilbud på det, der ifølge leverandøren bedst opfylder kundens behov.

Jens Ole Halds anbefaling til andre, der overvejer at tilslutte sig, er klar:

”Det gør det nemmere for os at være med på SKI-aftalen, og vi sikrer, at vi handler inden for de lovmæssige rammer. Og så får vi også bedre priser end det, vi kan opnå på egen hånd.”

Se her, hvad du kan købe på den kommende aftale.

På den kommende aftale vil de offentlige organisationer ikke længere være begrænset af foruddefinerede indkøb (såkaldt “bundlede” indkøb), men i højere grad selv kunne sammensætte indkøbet ud fra et bredt sortiment.

Opdateret sortiment med fleksible og grønne muligheder

Som tilsluttet kunde kan man på den kommende aftale købe hardware, der dækker servere og storage samt løsdele, og herudover software, service- og supportaftaler samt timebaserede ydelser.

”På den nye aftale er sortimentet opdateret, så der tages højde for ny teknologi på området. Udviklingen på området gør, at servere og storage-enheder ikke kan stå alene på en aftale. Derfor indeholder aftalen også løsdele, software, service- og supportaftaler samt timebaserede ydelser. Samtidig giver vi mulighed for et bredt udvalg af producentmærker på aftalen og en genåbning af konkurrencen ved miniudbud,” fortæller udbudskonsulent i SKI, Tanja Haas.

Hun understreger, at der som noget nyt på aftalen er indført en såkaldt 'pay-as-you-go'-løsning, der skal skabe større fleksibilitet for kunderne:
“Med ’pay-as-you-go’ som nyt element i rammeaftalen får kunderne en ny måde at købe server- og storage-systemer på. I stedet for at købe selv, ejer leverandøren produkterne, som dog er fysisk placeret hos kunden. Det giver mulighed for at skalere op og ned på kapaciteten, fx hvis man i en periode skal bruge ekstra kapacitet end i andre perioder på året,” siger Tanja Haas.

SKI har samtidig fokus på bæredygtighed i den kommende aftale:

”Vi har indarbejdet en række tiltag, der understøtter en grønnere og mere bæredygtig aftale, som fx miljømærker og krav til energiforbrug. Hvis man bruger miniudbud til løsningskøb, vil der fx blive evalueret på strømforbrug. Samtidig giver vi mulighed for, at leverandørerne kan tilbyde en pris for tilbagekøb af produkter, som leverandørerne har solgt på rammeaftalen, hvis kunden ønsker at sælge sit brugte udstyr,” siger Tanja Haas.

Tilslut dig senest den 17. november

Tilslutningsperioden løber frem til og med den 17. november 2022. Kommuner og regioner skal tilslutte sig i denne periode for at kunne bruge aftalen, når den træder i kraft. Alle øvrige offentlige institutioner kan anvende aftalen uden forudgående tilslutning. Det samme gælder regionale og kommunale selvejende institutioner, hvis regionen eller kommunen er tilsluttet.

Staten er automatisk forpligtet til at bruge aftalen, da den indgår i Statens Indkøbsprogram.

Se her, hvordan du tilslutter din kommune eller region til 50.03 Servere og storage.

 

50.03 Servere og storage forventes at træde i kraft den 15. maj 2023.

Aftalen indgår i Statens Indkøbsprogram og er dermed forpligtende for staten.

På aftalen vil der være sidestillede leverandører. Tilbuddene på aftalen evalueres på pris og kvalitet, herunder service og support, sortimentsbredde samt miljø og klima.

Indkøb på aftalen foretages ved direkte tildeling eller ved at gennemføre et miniudbud, afhængigt af indkøbsbehov.

Du kan læse mere om aftalens sortiment og vilkår på udbudssiden.