>

Der er nu åbent for tilslutning på 50.75 Elevatorservice​.Vi har spurgt den ​​ansvarlige udbudskonsulent, Christina June Jensen, hvad hun forventer af den kommende elevatoraftale:

”Det er min forventning, at aftalen bliver lettere at anvende for kunderne i hverdagen. Den nye aftale er mere skarp og præcis, og vi har hanket op i nogle hængepartier fra den tidligere aftale,” fortæller Christina June Jensen.

Nedenfor kan du læse Christina June Jensens tre gode grunde til at tilslutte sig den kommende aftale for elevatorservice.

Aftalen er blevet mere skarp

Sammenhængen mellem ydelser og fakturering er skærpet. Beskrivelserne af ydelserne er blevet præciseret, og der er udarbejdet et oversigtsskema. Der kan man f.eks. se de enkelte ydelser, hvornår leverandøren må fakturere kørsel og leverandørens responstid ift. kørsel ved tilkald.

Fleksibel for kunden

Når du tilslutter dig, kan du foretage til- og fravalg på baggrund af din elevatorportefølje og konkrete behov. Eksempelvis er det muligt at tilvælge et højere antal eftersyn end det lovpligtige antal. Du kan også fravælge alarmovervågning hos aftalens leverandør, hvis du har en anden alarmovervågning, der opfylder lovkravene.

Reparationspakker inkluderer reservedele

I samarbejde med en ekstern teknisk og faglig rådgiver har SKI udarbejdet en liste over de typer af reparationer (reparationspakker), der oftest bliver foretaget, og hvor det er muligt for leverandøren at afgive en fast pris. I reparationspakkerne er reservedele inkluderet i købet af elevatorreparationerne.

Det er klart, at det ikke har været muligt at medtage alle typer af reparationer i reparationspakkerne. Mange reparationer kræver nemlig besigtigelse af elevatoren eller specialfremstillede reservedele. Derfor er det også en konkret vurdering fra gang til gang, og ikke mindst fra elevator til elevator, hvorvidt leverandøren finder, at fejlen kan udbedres ved brug af aftalens reparationspakke. Det er frivilligt for dig som kunde at anvende reparationspakkerne.

At reparationspakkerne er frivillige betyder, at leverandøren ikke kan udføre reparationerne, som en del af en samlet reparationspakke, uden kundens accept. Du har som kunde nemlig mulighed for at samle alle reparationer samt eventuelle andre moderniseringsopgaver og indkøbe ydelserne samlet via den frivillige aftale 15.75 Elevatormodernisering. På den måde er SKI’s to aftaler indenfor elevatorområdet designet til at supplere hinanden. ​

Se her, hvordan du tilslutter dig 50.75 Elevatorservice.​

Den kommende aftale 50.75 Elevatorservice kommer til at ligne den eksisterende aftale. Aftalen vil have særligt fokus på håndteringen af udbud af reparationer inkl. reservedele. Vi forventer at opdele aftalen i tre geografiske delaftaler som på den nuværende aftale. Som noget nyt vil der kun blive tildelt én leverandør pr. delaftale. Forventet ikrafttrædelse den 16. marts 2020. Du kan læse mere om den kommende aftale her.