>

Jannie Wolfgang Eiskjær er kontinenssygeplejerske i Aalborg Kommune. Hun har dagligt bevillingsbleer mellem hænderne, når hun udreder borgere efter principper i minimal care (som bl.a. omfatter væskeindtagelse, vandladningsmønstre, velfungerende mavetarmfunktion og medicin), afprøver produkter og sagsbehandler:

”For mig kommer fagligheden først. Jeg har kontakt til alle borgere, jeg bevilger til, hvis det overhovedet er muligt, og ellers til de pårørende og det sundhedsfaglige personale, der er omkring borgeren. Når jeg modtager en ansøgning, skal jeg først finde frem til, hvad inkontinensproblemet er, og om der en årsag til problemet. Der findes forskellige grader af inkontinens, og vi er også forskellige som mennesker. Ud fra problemet og udredningen finder jeg som regel nogle få typer af bleer, som borgeren kan afprøve, inden jeg laver bevillingen.”

Jannie Wolfgang Eiskjær deltager i ekspertgruppen på den fælleskommunale aftale 50.96 Bleer, som kommunerne nu har mulighed for at tilslutte sig. Sammen med udbudskonsulenter og kontinenssygeplejersker fra andre kommuner har de udarbejdet bl.a. kravspecifikationer og leveringsbetingelser på baggrund af input fra brugere fra Kontinensforeningen, Dansk Handicap Forbund, Scleroseforeningen, PROPA og Ældresagen.

50.96 Bleer er et genudbud af den nuværende aftale. Området udbydes som en forpligtende aftale og vil være delt op i to delområder:

  • Bleer med bevilling (delaftale 1)
  • Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (delaftale 2-6).

Bleer med bevilling er omfattet af servicelovens § 112, og derfor har brugerrepræsentanter givet inputs til materialet, som også har været i høring i kommunernes ældre- og handicapråd. Her vil SKI tildele op til tre leverandører i en kaskade. Delaftale 2-6 er geografisk inddelt, og SKI vil tildele én leverandør pr. region.
Delaftale 1 træder i kraft 1. august 2021, og delaftale 2-6 træder i kraft 1. juli 2021.

Se her, hvordan du tilslutter dig.

De sidste 10 år har Jannie Wolfgang Eiskjær udredt borgere, der lider af inkontinens og sørget for, at de bliver bevilget det rette hjælpemiddel. Hendes erfaring tilsiger, at man kommer længst med et bredt sortiment.

Den kommende aftale vil bestå af et bredt obligatorisk sortiment af børnebleer og bevillingsbleer, som alle tilbudsgivere skal byde ind med. Derudover kan tilbudsgiverne byde ind med et frivilligt sortiment, som kommunerne kan vælge at supplere deres behov med. Samtidig bliver der på den nye aftale åbnet yderligere op for produktopdateringer.

Fleksibilitet i tilslutningsmodel

Aalborg Kommune er også tilsluttet den nuværende SKI-aftale på bleer, som er den første fælleskommunale aftale på området. Her valgte kommunen at tilslutte sig med en model, hvor kommunens fagpersoner gennemførte en selvstændig kvalitetstest af de tilbudte produkter. Den model vælger kommunen igen.

”Det er en fantastisk måde at gøre det på, at vi får mulighed for selv at teste kvaliteten af produkterne. Så får vi produkterne mellem hænderne, kan efterprøve alle sugeevnerne, se hvordan væsken fordeler sig på overfladen og meget andet,” siger Jannie Wolfgang Eiskjær og fortsætter:

”Vi var lidt spændte, da vi skulle på den første bleaftale, men da vi først kom i gang, fungerede det rigtig fint. Vi har de produkter til rådighed, vi har brug for, borgerne er tilfredse med kvaliteten, og der er løbende kommet opdateringer i sortimentet, hvis leverandørerne har udviklet nye produkter.”

Bleer med bevilling håndteres forskelligt i kommunerne. For at matche kommunernes forskellige behov og håndtering kan din kommune ved tilslutning til aftalen derfor vælge mellem tre modeller for tildeling på delaftale 1. De tre modeller er:

  • Model A: Direkte tildeling
  • Model B: Tildeling på baggrund af kvalitetstest (ved lokal faggruppe)
  • Model C: Tildeling på baggrund af kvalitetsafprøvning (ved lokal borgerafprøvning).

Med model A skal kommunen benytte den leverandør, som SKI har tildelt først i kaskaden på baggrund af pris, sortimentsbredde og bæredygtighed. Med model B og C skal din kommune gennemføre en særskilt kvalitetsevaluering for at bedømme kvaliteten af de tilbudte produkter. I model B skal du nedsætte en faggruppe i din kommune, der skal kvalitetsteste tilbudte produkter, og i model C skal din kommune gennemføre en borgerafprøvning på et fastsat antal borgere på tilbudte produkter.

I tilslutningsmaterialet, som du finder via udbudssiden, kan du læse meget mere om de tre modeller for tilslutning.

Det er første gang, Jannie Wolfgang Eiskjær deltager i en ekspertgruppe gennem SKI. Hun er glad for, at hun er gået ind i arbejdet med en faglig ballast:

”Man bliver bestemt udfordret på nogle ting i sådan en udbudsproces. Det er meget forskelligt, hvordan vi fagpersoner håndterer bevillinger i kommunerne, og samtidig har vi også haft udbudskonsulenter med i gruppen, som tænker anderledes end os og har fokus på økonomien og udbudsreglerne. Men jeg synes alligevel, der har været god plads til fagligheden, og det har været spændende at blive udfordret.”

Som noget nyt på bleaftalen er bæredygtighed blevet et selvstændigt konkurrenceparameter, som de indkomne tilbud skal evalueres på. Derudover er der stillet krav til miljømærker på alle børnebleer, til emballage og til transporten.

”I starten havde jeg svært ved at forstå, at bæredygtighed skulle være et selvstændigt parameter på en bleaftale. Men det grønne skal selvfølgelig tænkes ind, hvor det kan, og det er kun godt, hvis vi kan få flere miljømærkede produkter og en mere bæredygtig levering,” siger Jannie Wolfgang Eiskjær.

Du kan tilslutte dig 50.96 Bleer frem til den 26. november kl. 12.00. Se her, hvordan du gør.