>

Abena A/S fortsætter som leverandør af forbrugsartikler til den offentlige sektor, når den nuværende aftale udløber til sommer. Virksomheden har budt ind med en god kvalitet til en meget konkurrencedygtig pris i genudbuddet og vinder dermed alle tre delaftaler.

Den nye aftale dækker den offentlige sektors behov for forbrugsartikler som fx håndsæbe, papir og rengøringsmidler – produkter, der benyttes i daginstitutioner, på skoler og plejehjem samt i administrationen. Derfor er et højt grønt ambitionsniveau afgørende, fortæller Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI:

”Den nye aftale indeholder et bredt udvalg af miljømærkede produkter, og generelt er kravene til kemi og indholdsstoffer skærpede for at reducere negative konsekvenser for sundheden. Der er blandt andet forbud mod hormonforstyrrende stoffer, tensider, parabener og parfume. Vi har samtidig igangsat en lang række initiativer, der skal gøre det lettere for de offentlige organisationer at sænke deres klimaaftryk gennem såvel selve indkøbet som adfærden.”

På den nye aftale er der 95 tilsluttede kommuner, en region og fem øvrige offentlige organisationer. Aftalen skal derudover dække statens behov for forbrugsartikler i det omfang, det ikke allerede er dækket af den statslige aftale på facility management. Øvrige offentlige organisationer får igen mulighed for at tilslutte sig, når aftalen træder i kraft og et år frem.

Aftalen er nu i standstill til og med den 10. maj 2024, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne med leverandøren. Aftalen forventes at træde i kraft den 8. juli 2024, når den eksisterende aftale udløber.

Udover den lange liste af krav som produkterne skal leve op til, har det været vigtigt for de offentlige organisationer at få forbrugsartikler af en god kvalitet. SKI har derfor ladet kvaliteten vægte 50 pct. i den endelige evaluering. Kvaliteten på flere produkter er blevet bedømt i en test af eksperter inden for kemi og miljø.

”Vi har haft kemiingeniører og andre produktspecialister til at teste blandt andet dosering og pH-værdier samt styrken på affaldsposer og handsker. Vi har desuden kontrolleret rammerecepturer for indholdet i kemiprodukter som fx rengøringsmidler og hånddesinfektionsmidler. Derudover har vi fået hjælp til at gennemgå miljømærkedokumentation. Når aftalen træder i kraft, vil miljømærker og andre miljøkrav blive synlige i e-kataloget, så det er let for dem, der køber ind, at vælge de mest grønne alternativer,” siger Christian Lunding.

Prisen på de tilbudte produkter har også vægtet 50 pct., og her har Abena A/S budt ind med meget konkurrencedygtige priser.

”Vi har sammenlignet priserne i tilbuddet fra Abena A/S med priserne, som de offentlige kunder i dag betaler for identiske og sammenlignelige varer. Her kan vi se, at der potentielt er 32 pct. at spare på tværs af de tre delaftaler. Det beløber sig til 175 mio. kroner årligt og 700 mio. kroner i aftalens fireårige løbetid. Det er et beløb, der er til at tage og føle på i den offentlige sektor.”

Benchmarket er beregnet ud fra de 95 tilsluttede kommuner og seks øvrige offentlige organisationers forventede omsætning på aftalen. Benchmarket tager udgangspunkt i gennemsnitsberegninger, og den enkelte organisations besparelsespotentiale kan derfor være både højere og lavere. Økonomistyrelsen beregner benchmarket for staten særskilt.

Køb mindre

Når den nye aftale træder i kraft, vil de vanlige implementeringsmaterialer, der skal hjælpe de offentlige organisationer med at bruge aftalen, blive suppleret med nye adfærdstiltag.

”Ud fra devisen om, at jo mindre vi forbruger, des mindre belaster vi klimaet, har vi samarbejdet med et adfærdsbureau. De har undersøgt, hvordan man kan minimere forbruget af engangsartikler lokalt i kommuner og organisationer. På den baggrund får de offentlige organisationer viden og helt konkrete materialer til at sætte lokale initiativer i gang, der kan hjælpe med at sænke forbruget,” siger Christian Lunding.

På SKI’s hjemmeside kan du læse mere om den kommende aftale og følge med i implementeringsprocessen.

  • Ingen produkter på aftalen må indeholde stoffer, der fremgår af EU's liste af potentielt hormonforstyrrende stoffer (kategori 1 og 2).
  • Ingen produkter på aftalen må indeholde stoffer, der fremgår af European Chemical Agency’s kandidatliste for Substances of Very High Concern.
  • Ingen produkter må indeholde stoffer, der fremgår af Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.
  • Ingen produkter må indeholde mikroplast.
  • Med få undtagelser er der forbud mod tensider, konserveringsmidler, kompleksbindere og parabener. Disse stoffer kan henholdsvis være skadelige for vandmiljøet, hormonforstyrrende og giftige.
  • Forbud mod parfume og farvestoffer i produkterne, medmindre andet specifikt er angivet.