>

Ligesom resten af samfundet står kommunerne overfor nødvendigheden af grøn omstilling. De er over en bred kam klar til at påtage sig de udfordringer, den bringer med sig. Men hvor skal man starte? Der er tale om en gigantisk omstilling, som kræver ihærdig indsats lokalt og globalt – og på mange områder og niveauer.

I 2015 fastsatte FN de 17 verdensmål, som siden er blevet et fyrtårn for bæredygtig udvikling. Sorø Kommune har som en af de første kommuner i landet formuleret en vision, der tager afsæt i FN’s verdensmål. Visionen er fokuseret på de ni​ verdensmål, der passer bedst ind i kommunens aktuelle situation. ​

”Som offentlig myndighed har vi en pligt til at gå foran i den store omstilling, der er nødvendig for at sikre en god fremtid for verden. Vi vil gerne være med til at inspirere både borgere og virksomheder i en bæredygtig retning,” forklarer borgmester Gert Jørgensen.

Udvalgte verdensmål

I Sorø Kommune er det hele den kommunale organisation, der arbejder med verdensmålene. Kommunen har arbejdet med bæredygtighed i alt lige fra indkøb til energioptimering.

”I forhold til det samlede klimaaftryk har Sorø Kommune som virksomhed over de seneste 10 år reduceret CO2-udledningen med 20 procent - og indsatsen fortsætter,” siger Gert Jørgensen og forklarer videre: ”Som jeg ser det, er verdensmålene ikke noget, man ’kommer i mål med.’ Det er noget, vi arbejder hen imod i fællesskab med resten af verden. Perspektivet er således både lokalt og globalt. Det, der er vigtigt for mig, er at vide, at vi i Sorø Kommune gør vores til at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid – både for vores egne borgere og for resten af verden.”

Gert Jørgensen ser kommunalt samarbejde om indkøb som en væsentlig løftestang i den grønne omstilling:

”Fællesindkøb er en oplagt mulighed for at spænde den grønne indkøbsmuskel. Hvis tilstrækkeligt mange kunder efterspørger en vare, et produkt eller en løsning, så vil udbyderne udvikle den. På den måde kan vi være med til at skubbe en lang række brancher i en grønnere retning samtidig med, at prisen for den grønne omstilling bliver billigere og dermed også økonomisk bæredygtig,” siger Gert Jørgensen.

Det billede nikker adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen, genkendende til:

”Det er helt simpelt. Jo flere kommuner, der går sammen, jo højere krav kan vi stille til økologi, fairtrade, TCO (total cost of ownership, red.), miljømærkninger mv. Og jo bedre priser kan vi samtidig sikre, for volumen har unægteligt betydning for prissætningen.”

Signe Lynggaard Madsen nævner som eksempel den fælleskommunale indkøbsaftale på fødevarer, der trådte i kraft tidligere i år:

”På fødevareområdet har vi efterspurgt et fuldt konventionelt og et fuldt økologisk sortiment, så kommunerne har mulighed for at vælge at gå økologivejen. Og fordi så mange kommuner står sammen om aftalen, har vi samtidig sikret 7 pct. lavere priser på økologi end det, kommunerne hidtil har betalt - og det kan være med til at rykke på den grønne dagsorden! Vi ved, at man i flere kommuner griber muligheden og vælger at gå økologisk, fordi priserne giver luft i budgettet.”

Handler man ind på SKI-aftaler er man sikret, at en lang række grundlæggende CSR-krav er opfyldt. Det gælder fx regler for børnearbejde og løn på overenskomstniveau. Derudover kan man understøtte 14 af de 17 verdensmål og 45 delmål gennem indkøb på SKI’s aftaler. SKI har på hver aftale markeret, hvilke verdensmål man som kommune understøtter, når man bruger aftalen. Derudover kan man skræddersy sit indkøb i e-katalogerne og sortere varerne efter miljømærkninger, så man kan vælge kun at købe “grønne” varer.

Denne mærkning har hjulpet Sorø Kommune, fortæller Gert Jørgensen:

En forhindring på vejen mod bæredygtige, offentlige indkøb er, at markedet af og til ikke tilbyder de bæredygtige løsninger, der efterspørges. Netop derfor er det vigtigere end nogensinde at stå sammen i fællesskab, så det bliver interessant for producenterne at udvikle deres varer.

”Til næste år skal SKI udbyde en stor indkøbsaftale på kontormøbler. Rigtig mange kommuner vil gerne have miljømærkede møbler i sortimentet. Det kræver dog en markedsmodning. Derfor afholdte vi en workshop med kommunerne, Træ- og Møbel Industrien og Miljømærkning Danmark for at få udbud og efterspørgsel til at passe sammen. Det nytter ikke, at vi efterspørger den helt store udvikling af bæredygtige produkter hos leverandørerne, hvis det, vi ender med at købe, er de billigere konventionelle møbler. Det ville også være ærgerligt, for sommetider er det faktisk billigere at købe det dyrere bord, som f.eks. kan holde i 12 år, end et billigere, hvor reservedelene skal skiftes ud efter tre år,” fortæller Signe Lynggaard Madsen.

Sorø Kommune har netop fokus på at købe smartere ind. Gert Jørgensen forklarer:

Gert Jørgensen er ikke i tvivl om, at indkøbsfællesskaber er en vigtig del af den bæredygtige fremtid, og afslutter:

”Indkøbsfællesskaber som SKI og FUS (Fællesudbud Sjælland, red.) gør det lettere for kommunerne at gå sammen og stille krav til leverandørerne. Det tror jeg, vi vil se meget mere af i fremtiden. Jeg er ikke i tvivl om, at efterspørgslen i form af både offentlige og private indkøbsfællesskaber bliver en meget stor bidragsyder til den grønne omstilling.” ​​​​​​