>

Da de i Slagelse Kommune med kort varsel stod overfor en organisatorisk ændring, havde de brug for managementsupport og anvendte i den forbindelse SKI’s frivillige aftale på området.

”Vi havde brug for hurtige processer, som ikke måtte være alt for ressourcetunge. På 17.11 Managementsupport var der en god bredde af konsulentfirmaer at vælge imellem, og vi genkendte kredsen af leverandører. Hvis vi en anden gang skal bruge managementsupport, vil vi anvende aftalen igen, da al det ressourcetunge forarbejde er gjort af SKI, og fordi materialet er let tilgængeligt og med en god, systematisk opbygget brugervejledning,” siger de på indkøbskontoret i Slagelse Kommune.

17.11 anvendes typisk til mindre og mellemstore konsulentopgaver, hvor opgaven er velafgrænset med behov for afregning på timebasis. Du finder din leverandør ved direkte tildeling ud fra en vurdering af, hvilken leverandør der vil være bedst til at løse din opgave. Vurdering tager udgangspunkt i de metoder, værktøjer og sektorindsigt, som de har budt ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

I Slagelse Kommune har de også erfaringer med at købe managementkonsulenter

I Slagelse Kommune har man også gjort sig erfaringer med 17.13 Managementkonsulentydelser, som ligger sig tæt opad 17.11 Managementsupport i forhold til de ydelser, der er på aftalen:

”Første gang vi skulle bruge aftalen på managementkonsulentydelser, krævede det lidt forberedelse og tungen lige i munden, indtil vi fik styr på bilagsopbygningen og de underliggende bilag. Men da det faldt på plads, fik vi meget forærende – fx en kort procestid fra miniudbud til valg af leverandør. Det har været en fordel, at vi ikke skulle lave en forundersøgelse og en prækvalifikation, da den opgave er løst på forhånd af SKI. Derudover er der en god miniudbudsvejledning, så den kunne vi læne os opad, når der var brug for det,” forklarer de på indkøbskontoret i Slagelse Kommune.

17.13​ anvendes typisk i forbindelse med mellemstore og større projekter, hvor det er vigtigt at få et løsningsforslag med en fast pris bragt i spil i forbindelse med tildeling og løsning af konsulentopgaven.