>

Alle SKI’s udbud og aftaler har deres egne sider på ski.dk. På siderne finder du seneste nyt om de igangværende udbud og relevant information om aftaler i drift. Du kan fremsøge det enkelte udbud eller aftale i søgefeltet på ski.dk. Vi har også samlet alle udbud og aftaler på to overblikssider, hvor du får det fulde overblik over SKI’s udbuds- og aftaleportefølje.

Få overblik med nye filtreringsmuligheder og printvenligt design

I udbuds- og aftaleoverblikket kan du filtrere vores udbud og aftaler efter forskellige kategorier. Tidligere kunne man filtrere på ”forpligtende aftaler” og ”frivillige aftaler”. Vi bruger ikke længere den opdeling, da de to kategorier ikke er ens dækkende for alle kundegrupper. I stedet kan du filtrere alle SKI-aftaler efter indkøbsprogram: Statens Indkøbsprogram, Det fælleskommunale Indkøbsprogram eller Det fællesoffentlige indkøbsprogram. Det er her, de aftaler som er obligatoriske at anvende, og som evt. kræver forudgående tilslutning, ligger.

Når du er logget ind på ski.dk, har du også mulighed for at sortere aftaleoverblikket efter, hvilke aftaler din organisation kan anvende. Trafiklysene i venstre side fortæller dig om dine anvendelsesmuligheder på den enkelte aftale. Og når du sorterer overblikket numerisk, får du øverst i tabellen vist alle de aftaler, som kan anvendes uden forudgående tilslutning.

Som noget nyt har du også mulighed for at printe den fulde oversigt over udbud eller aftaler.

Udbudsoverblikket fortæller dig om næste skridt

I udbudsoverblikket kan du følge med i næste skridt for alle igangværende udbud. I kolonnen ”næste milepæl” finder du information om, hvor langt det enkelte udbud er i processen, og hvornår vi rammer den næste milepæl. Det er altså også her, du kan se, om der er udbud, hvor hørings- eller tilslutningsperioden nærmer sig.

Har du forslag til forbedringer?

Det nye ski.dk er udviklet for at øge hjemmesidens værdi for kunder og andre brugere. Vi har afholdt workshops, fokusgrupper og brugerundersøgelser undervejs, og vi håber, at udbuds- og aftaleoverblikket bidrager til et bedre overblik over SKI’s udbud og aftaler. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har inputs til den nye hjemmeside.