>

”Det er helt afgørende, at folk med fingrene i den offentlige indkøbsmuld fortæller os, hvad de har brug for, hvad der virker – og hvad vi kan gøre bedre eller helt anderledes. Derfor etablerede vi i 2018 et brugerpanel, der allerede nu har ydet en uvurderlig indsats ved at teste og give feedback på forskellige materialer,” siger Anita Santarelli, kommunikationschef i SKI.

I skrivende stund består SKI’s brugerpanel af 348 kunder fra alle dele af den offentlige sektor. Brugerpanelet har en vigtig rolle i optimeringen af SKI’s forskellige kommunikationsmaterialer og -kanaler. Deltagerne kan blive inviteret til at teste og give feedback på fx implementeringsmaterialer, visualiserede vejledninger og arrangementer.

”Nogle gange er der blot tale om en hurtig feedback på et konkret produkt, det kan vi klare med et kort telefoninterview. Andre gange inviterer vi en større gruppe ind til en halv dags workshop. Det afhænger helt af emnet. Og vi inviterer kun panelmedlemmer, for hvem det er relevant at deltage. Vi udsender derfor altid nålestiks-invitationer, så vi ikke forstyrrer flere end højst nødvendigt,” fortæller Anita Santarelli.

Første gang panelet trådte sammen, drøftede de SKI’s nye visualiserede vejledninger til aftalekontrakter. Vejledningerne er illustrationer, som skal give et hurtigt overblik over de væsentligste kontraktbestemmelser på en række SKI-aftaler. Ni deltagere fra brugerpanelet gav deres input til materialet, og deres feedback resulterede i værdifulde justeringer i visualiseringerne.

Du kan se et eksempel på en visualisering af aftalekontrakten på 50.25 Storkøkkenudstyr under aftaledokumenterne på de enkelte delaftaler. ​

Senest har brugerpanelet været involveret i udviklingen af SKI’s nye hjemmeside, som forventes at gå i luften sommeren 2020.Otte kunder har testet brugervenlighed, navigation og design, så vi kan udvikle et nyt ski.dk, der i langt højere grad end i dag skal gøre det let og hurtigt at finde relevant information for den enkelte kunde og organisation.

Og selvom det kun er godt en måned siden, Årsdagene løb af stablen, har vi allerede nu taget hul på forberedelserne til næste år. I den forbindelse mødes 6-8 deltagere fra brugerpanelet til en workshop i marts, hvor de kan komme med feedback på årets arrangement og give ideer til Årsdagene 2021.

Vil du være en del af brugerpanelet?

”I SKI har vi mange nye tiltag på tegnebrættet, og behovet for kvalitetstjek hos kunder bliver ikke mindre de kommende år. Ideelt set skal alt, hvad vi udarbejder af nye værktøjer, testes grundigt, hvis vi skal være sikre på, at de reelt gør det lettere at være indkøber,” siger Anita Santarelli.

Som paneldeltager modtager du kun relevante invitationer, og du er ikke forpligtet til at takke ja. Du kan læse mere og tilmelde dig brugerpanelet her.