>

Ligesom i mange andre offentlige organisationer fylder bæredygtighed meget i Fredensborg Kommune. På indkøbsområdet har de blandt andet haft fokus på høj compliance, der også understøtter den bæredygtige dagsorden. Men Fredensborg Kommunes indkøbsfunktion vil gerne arbejde endnu mere med den grønne omstilling. Derfor tilmeldte Kristina Vium Jensen sig sammen med to kollegaer SKI’s heldagsworkshop om, hvordan man køber grønt ind på SKI-aftalerne.

Kristina Vium Jensen er contract manager i Fredensborg Kommune og drifter blandt andet flere af SKI-aftalerne:

”Vi vil gerne arbejde mere systematisk med at købe grønt ind. Opgaven kan hurtigt virke lidt uoverkommelig, så vi vurderede, at SKI-aftalerne var et godt sted at starte. Her er der allerede en lang række grønne muligheder, og vi tilmeldte os workshoppen for at blive klogere på, hvordan vi kan bruge aftalerne mere bæredygtigt.”

Workshoppen blev afholdt i april i København og gentages i Fredericia til august. Deltagerne får på workshoppen konkrete redskaber til at købe grønnere ind gennem SKI – på såvel strategisk som operationelt plan. Blandt andet er der hjælp at hente til, hvordan man skræddersyr sine e-kataloger og optimerer sit e-handelssystem i forhold til at købe grønnere.

Du har også mulighed for at deltage i workshoppen, som vi holder igen den 30. august i Fredericia.

Vi forventer at holde flere workshops i løbet af året, så hold øje med SKI’s arrangementskalender, hvor du også kan blive opdateret på vores andre arrangementer og webinarer.

På workshoppen blev deltagerne introduceret til SKI’s systematiske tilgang til, hvordan man kan indarbejde krav og tiltag i hele værdikæden.

”Der var mange gode inputs til, hvordan vi selv kan tænke bæredygtighed ind og stille krav, og hvilket niveau vi kan gøre det på, når vi laver vores egne indkøbsaftaler. Dem har vi taget med hjem til vores kollegaer i udbudsteamet,” siger Kristina Vium Jensen.

Når det kommer til at omsætte de grønne strategier til praksis, er e-handel et helt afgørende redskab. Her kan man føre sine beslutninger ud i livet ved at skræddersy e-kataloger, der kun indeholder grønnere varer. Dermed træffer man valget centralt, så de mange forskellige medarbejdere, der hver dag bestiller fx håndsæbe, kuglepenne og computere ikke selv skal tage stilling. Det er noget af det, man vil tage fat på i Fredensborg Kommune:

”Det var meget relevant at få gennemgået, hvilke muligheder der ligger i e-katalogerne, og hvordan vi selv kan arbejde med e-handel. Og det var godt, at den viden, vi fik fra SKI på workshoppen, blev suppleret med konkrete eksempler og øvelser, så vi ved, hvordan vi selv skal gøre,” siger Kristina Vium Jensen.

Derudover fremhæver Kristina Vium Jensen, at hun og hendes kollegaer har fået et langt bedre overblik over al den information og gode råd, der allerede ligger på SKI’s hjemmeside, og som er lige til at gå til. Fx kan man se, hvor lang produktgarantien er på it-udstyr, og at der på flere aftaler er mulighed for at købe levetidsforlængelse. Næste skridt for Fredensborg Kommune er nu at få vedtaget og udrullet en konkret handlingsplan på de enkelte kontrakter.

”Vi er blevet introduceret til nogle nye tankemønstre, og vi har fået et indblik i, hvordan vi kan strukturere vores bæredygtighedsindsats inden for SKI-aftalerne fremadrettet. Nu skal vi udvælge de næste aftaler, hvor vi tror på, at en indsats kan give en mærkbar effekt. Her kigger vi både på, hvad vi kan gøre, som ikke koster mere, hvad der kræver lidt ekstra økonomi samt det kvalitative i produkterne. Så vi har rykket os fra at være grønne i det grønne til at have et udgangspunkt og forudsætningerne for at komme godt i gang på SKI-aftalerne.” siger Kristina Vium Jensen.

På SKI’s aftalesider kan du altid se, hvilke grønne krav SKI har stillet til produkter og leverandører på vegne af den offentlige sektor. Du kan også få konkrete råd til, hvordan du udnytter de grønne muligheder, når du køber ind.

Du finder alle aftalerne i aftaleoverblikket.

I SKI-kataloget kan du sortere og filtrere efter miljømærkede produkter samt produkter, der har opnået et SKI-mærkat, fordi de lever op til særlige grønne krav specificeret af eksterne rådgivere. Herigennem kan du skræddersy dit e-katalog og oprette katalogabonnementer til din organisation med flest mulige grønne produkter.

Få hjælp til SKI-kataloget her.

På ski.dk finder du desuden en masse viden om grønne indkøb, overblik over grønne krav på tværs af aftaler, FN’s verdensmål, værktøjskasse og meget andet.

Se mere om grønne og bæredygtige indkøb her.