>

80 procent af en bærbar computers samlede CO2-udledning sker i selve produktionen. Det giver derfor god mening at forlænge computerens levetid og genbruge den i stedet for at kassere den.

Markedet for brugt it-udstyr er hastigt voksende verden over, og også herhjemme vælger flere offentlige organisationer at gå efter let brugt frem for helt nyt, når computerne og telefonerne er blevet trætte.

I løbet af 2023 får landets offentlige organisationer mulighed for at købe istandsatte computere, tablets og telefoner på SKI-aftalen 02.01 Genbrugt it-udstyr. På aftalen vil det blandt andet også være muligt at få opgraderet eller udskiftet skærm og harddisk samt få et nyt batteri på sit eksisterende udstyr.

Med 02.01 Genbrugt it-udstyr ønsker SKI at gøre det nemmere for de offentlige organisationer at købe genanvendte computere, telefoner og tablets.

”Vores offentlige kunder giver over en bred kam tydeligt udtryk for, at jo flere grønne tiltag på SKI-aftalerne, jo bedre – ikke mindst på it-aftalerne, hvor der især er ønske om at kunne købe brugt eller få opgraderet eksisterende it-udstyr,” fortæller udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding.

Aftalen bliver udviklet i tæt samarbejde med en faggruppe med it- og bæredygtighedseksperter fra de offentlige organisationer samt i dialog med markedet for genanvendt it-udstyr.

”I SKI arbejder vi hele tiden på at udvikle og flytte vores aftaler i en mere bæredygtig retning, der passer med det offentliges ambitioner og målsætninger. Derfor vil aftalen omfatte flere varetyper. Oprindeligt var det tanken, at aftalen kun skulle omfatte computere, men efter en tæt dialog med både marked og kunder har vi valgt at udvide aftalen til også at omfatte tablets og mobiltelefoner, da det er områder som er i vækst inden for genbrugt it,” siger Christian Lunding.

Aftalen bliver udbudt i et dynamisk indkøbssystem. Det betyder, at der ikke er noget fast sortiment. I stedet sætter en række kategoribeskrivelser rammerne for, hvad de offentlige organisationer kan bestille i systemet, og hvad leverandørerne kan byde ind med.

”I markedet for genanvendt it har det stor betydning, at der ikke er et fastlåst sortiment, da udbuddet varierer meget. I et dynamisk indkøbssystem kan leverandørerne byde ind med det, de aktuelt har på hylderne. Samtidig forventer vi en kraftig stigning i antallet af leverandører af genanvendt it-udstyr de kommende år. Ved at udbyde aftalen i et dynamisk indkøbssystem sikrer vi, at nye leverandører løbende kan optages,” siger Christian Lunding.

Du kan læse mere om den kommende aftale 02.01 Genbrugt it-udstyr på udbudssiden.

SKI-aftalen 02.01 Genbrugt it-udstyr udbydes i et dynamisk indkøbssystem og vil kunne benyttes af hele den offentlige sektor.

I et dynamisk indkøbssystem er der ikke et fastsat sortiment. Når fx en kommune ønsker at købe en stak genanvendte computere eller få opgraderet deres telefoner, opgør den sit behov og offentliggør det i det dynamiske indkøbssystem. De leverandører, der er optaget i systemet, kan så byde ind, hvis de på det aktuelle tidspunkt kan levere en løsning, der matcher behovet. Det har stor betydning i markedet for genbrugt it, hvor udbuddet hele tiden vil variere.

Nye leverandører af genbrugt it-udstyr kan løbende få plads på aftalen. SKI stiller krav til, at leverandører i det dynamiske indkøbssystem overholder relevante ISO-standarder i hele aftalens løbetid. 

Det dynamiske indkøbssystem på 02.01 Genbrugt it-udstyr bliver opdelt i to selvstændige systemer:

  • System 1, hvor de offentlige organisationer tildeler ud fra bedste pris

System 2, hvor de offentlige organisationer tildeler ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet.