>

​SKI har netop prækvalificeret 36 leverandører fordelt på de to aftaler 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter. Ni af dem er konsortier, og feltet består af både små og store specialiserede leverandører, der kan levere it-rådgivning og it-konsulenter, der matcher bredden i de forskellige behov på tværs af den offentlige sektor.

Du kan se listen med prækvalificerede leverandører for 02.15 og 02.17 her.

De kommende aftaler på henholdsvis it-rådgivning og it-konsulenter vil i høj grad svare til de eksisterende aftaler, som er meget anvendt af SKI’s kunder.

”Vi er nu et skridt nærmere på at få de to populære it-aftaler i hus. Aftalerne sikrer, at det offentlige kan købe konsulentbistand til it-rådgivning eller på timebasis til at udføre en konkret opgave – fx når der skal udvikles ny it-sikkerhed, it-arkitektur eller it-strategi. Som på de to foregående aftaler vil der blive udarbejdet et tildelingsværktøj, som giver de offentlige kunder en let vej til at købe ind på de 14 ydelsesområder,” fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Begge aftaler vil give mulighed for at købe ind på et bredt udvalg af it-konsulenter og -rådgivning gennem direkte tildeling.

Læs mere om 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter​ og deres ydelsesområder på SKI’s hjemmeside.

Plads til både små og store leverandører

I prækvalifikationsrunden modtog SKI i alt 76 ansøgninger på de to udbud, hvoraf 36 er prækvalificeret. Nogle har ansøgt som del af konsortier, og de 36 prækvalificerede ansøgninger omfatter i alt 53 CVR-registrerede virksomheder. 39 af disse er SMV’er, hvoraf flere har søgt som del af et konsortium, mens andre har søgt selvstændigt.

Ansøgningerne er evalueret ud fra kriterier, der skal sikre de bedst egnede leverandører.

”Vi ved, at der særligt inden for it-konsulentområdet efterspørges specialiserede kompetencer. Antallet af pladser på aftalerne er derfor fastsat ud fra et ønske om at give plads til et bredt udvalg af specialiserede leverandører.” siger Christian Lunding.

Derfor er prækvalifikationen sket på baggrund af en model, der vægter erfaring fra tidligere løste opgaver, der tilsvarende skal løses på de kommende aftaler:

De prækvalificerede leverandører er nu blevet opfordret til at afgive tilbud på aftalerne. På grund den nuværende situation med COVID-19 ser hverdagen i øjeblikket meget anderledes ud end vanligt for de fleste i både offentlig og privat sektor. Derfor er der givet en længere tilbudsfrist end normalt for de prækvalificerede virksomheder, som senest skal afgive deres tilbud den 15. maj 2020.

SKI forventer at kunne tildele på begge aftaler i ultimo august/primo september, så de kan benyttes fra september 2020. Når de nye aftaler er klar til brug, vil de to eksisterende rammeaftaler udløbe.

SKI forventer at tildele henholdsvis 12 leverandører på 02.15 It-rådgivning og 15 leverandører på 02.17 It-konsulenter.​​​​​​​​​​​​

Med rammeaftale 02.15 It-rådgivning vil SKI’s kunder kunne købe konsulentbistand på timebasis til it-rådgivning i forhold til konkrete opgaver. Det vil også være muligt at anvende rammeaftalen til udførelse af opgaver i forlængelse af rådgivningen.

Med rammeaftale 02.17 It-konsulenter vil SKI’s kunder kunne købe konsulenter på timebasis til at udføre en konkret opgave. Her vil de også have mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

Begge aftaler vil give mulighed for at købe ind på et bredt udvalg af it-konsulenter og -rådgivning gennem direkte tildeling.