>

Besøg FritValgService på www.fritvalgservice.dk​.

Som en del af loven pålægges Kommunernes Landsforening (KL) at forhandle og indgå aftale med (repræsentanter for) private leverandører om de vilkår (kvalitet, dokumentation og pris), som leverandørerne skal leve op til for at blive godkendt som leverandører af frit valg af genoptræning. KL skal desuden administrere leverandørernes ansøgninger om at blive godkendt som leverandør og vedligeholde en offentligt tilgængelig liste over de godkendte leverandører.

KL har bedt Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) om at påtage sig denne opgave på vegne af KL. Til at løfte opgaven opretter SKI derfor den selvstændige enhed FritValgService. FritValgService skal på vegne af KL forhandle og indgå aftaler med private leverandører af genoptræning samt behandle leverandørernes ansøgninger og drive aftalerne. I arbejdet kan FritValgService gøre brug af nogle af de kompetencer, som i dag er opbygget i SKI, herunder standardisering af ydelser på tværs af kommuner, udformning af kontrakter og kontraktstyring. Ved at oprette FritValgService som en selvstændig enhed sikres det, at genoptræningsopgaven ikke tager fokus fra SKI’s almindelige virksomhed og omvendt. Samtidig sikres det, at genoptræningsopgaven, som KL har sikret finansiering til i økonomiaftalen for 2019, er adskilt fra SKI’s almindelige økonomi.

Selvom FritValgService endnu ikke er formelt oprettet, så er arbejdet allerede påbegyndt. Første skridt er at få beskrevet de første genoptræningsydelser sammen med kommunale eksperter. Herefter skal der forhandles med repræsentanter for de private leverandører, og når de første aftaler er på plads, åbnes der op for ansøgningsproceduren, hvor private leverandører kan ansøge om at blive leverandører til det frie valg af genoptræning. Der er tale om et stort arbejde, og antallet af dækkede genoptræningsydelser vil gradvist blive større.

Du kan læse mere om frit valg af genoptræning på www.fritvalgservice.dk​. Her kan du også se, hvem du kan kontakte for mere information.

På siden MinGenoptræning.dk kan man som borger finde de behandlere, som er godkendt til at levere den genoptræning, kommunen har tildelt.

Det er også her, at behandlere kan søge om at blive leverandør af genoptræning.

Besøg www.mingenoptræning.dk.