>

02.02 Computere er et genudbud af SKI’s eksisterende aftale, der kan benyttes af hele den offentlige sektor. Den nye aftale får et bredt sortiment inden for computere og tilbehør fra en lang række producenter, og den dækker alt fra administrative arbejdspladser til computere, der anvendes til mere specialiserede opgaver. Sortimentet omfatter desuden en række serviceydelser.

Efter udbuddets offentliggørelse har såvel producenter som forhandlere fremsat en række relevante ændringsforslag, der i SKI’s optik kan resultere i en bedre aftale for de offentlige kunder. Det er ikke muligt indenfor udbudslovens rammer at foretage ændringerne uden at trække udbudsmaterialet tilbage og offentliggøre det på ny. Det er det, SKI nu har valgt at gøre.

En mere markedskonform og attraktiv aftale

”Kort fortalt er der peget på en række uhensigtsmæssigheder, der desværre ikke kom frem under vores såkaldt tekniske dialog med markedet. Når vi få input så sent, bliver ændringsprocessen af juridiske årsager noget tungere og fører til forskydninger i tidsplanen. Men vi har valgt at lytte til markedets gode input og tilpasse visse tekniske krav og vilkår til gavn for både kunder og leverandører,” fortæller Christian Lunding.

Da SKI offentliggjorde udbuddet i midten af september, skete det med forventning om at tildele kontrakten til de kommende leverandører i november og have en ny indkøbsaftale klar til de offentlige kunder inden årets udgang. Den tidsplan bliver nu rykket.

”Det er selvfølgelig brandærgerligt for de offentlige kunder og ikke mindst for de tilbudsgivere, der er godt i gang med tilbudsmaterialet. Vi sørger selvfølgelig for at markere justeringerne i det reviderede udbudsmateriale, så tilbudsgiverne tydeligt kan se, hvor de skal ind og tilpasse deres materiale,” siger Christian Lunding.

Det justerede udbudsmateriale offentliggøres i slutningen af uge 42, så det ligger klar efter efterårsferien. Ny tilbudsfrist er den 23. november kl. 13.00.

SKI forventer, at den nye aftale træder i kraft ultimo februar 2023.