>

I år fejrer Staten og Kommunernes Indkøbsservice 25-års jubilæum. Gennem årene har 1.300 offentlige organisationer købt ind for ca. 160 milliarder kroner på de knap 800 rammeaftaler, SKI har udarbejdet i tæt samarbejde med fagpersoner og indkøbseksperter fra hele den offentlige sektor. Og det kan svare sig at samle indkøbskræfterne: Det frigiver tid og penge til kernevelfærd i kommuner, stat og regioner. Alene i 2018 har SKI’s aftaler givet det offentlige et besparelsespotentiale på 800 mio. kr.

”Det er fantastisk, at SKI runder 25 år. Danmark har en lang og stolt tradition for at samle indkøb – tænk bare på brugsforeningerne, der i midten af 1800-tallet blev stiftet for at forbedre vilkårene for samfundets fattigste. Det er samme rationale, fællesindkøb hviler på i dag: Når vi løfter i flok, opnår vi bedre vilkår, kvalitet og priser, end hvis vi står alene. Det er SKI’s historie et godt eksempel på, og det er jeg stolt af, at vi opnår år efter år i tæt samarbejde med det offentlige indkøbsdanmark. Vi sikrer, at ressourcerne bliver der, hvor de gør størst gavn – nemlig tæt på borgerne,” siger administrerende direktør Signe Lynggaard Madsen.

Totaløkonomi, digitalisering og grønne indkøb præger fremtiden

Når offentlige virksomheder køber stort ind, skal købet konkurrenceudsættes efter EU-regler. Store, fællesoffentlige EU-udbud er komplekse, juridiske størrelser. Ofte skal SKI også navigere i modsatrettede ønsker fra offentlige kunder, markederne og politiske beslutningstagere. Her gælder det om at holde tungen lige i munden, hvis man skal finde løsninger, alle parter kan se sig selv i. SKI har da også været i stormvejr på rejsen af og til. Da Signe Lynggaard Madsen for otte år siden stillede sig ved roret, var der høj sø:

”Vi skulle rette skuden op og gik i gang med en stor oprydning. I dag har vi et stærkt samarbejde med den offentlige sektor om at udvikle indkøbsaftaler med konkurrencedygtige priser, god kvalitet og favorable kontraktvilkår. Det giver de offentlige indkøbere luft til at fokusere på at understøtte kerneopgaven i deres organisationer” fortæller Signe Lynggaard Madsen.

Egentligt vil Signe Lynggaard Madsen hellere se frem end tilbage. For der sker nogle spændende bevægelser i det offentlige indkøb i disse år, der kalder på et fokus på digitalisering, totaløkonomi (TCO) og grønne indkøb.

”Ordentlighed og bæredygtighed fylder mere og mere, og det afspejler sig også i vores indkøbsaftaler. FN’s verdensmål og klimaet er nu helt centrale fokuspunkter for vores arbejde i SKI. Samtidig er totaløkonomi en ny dimension af bæredygtighed, som vi kommer til at dykke endnu mere ned i i fremtiden. Vi gør det allerede – fx kan man på SKI-aftaler kun købe de printere, der er billigst, hvis man kigger over et helt livsforløb, inkl. strømforbrug osv. Men kan vi også finde løsninger, så vi kan samtænke transport af varer på tværs af leverandører, så der kun skal én lastbil ud at køre i stedet for fire? Det er bare én af mange muligheder for at spare tid, penge og CO2, og det er noget af det, vi er klar til at kaste os over i SKI,” afslutter Signe Lynggaard Madsen. ​

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i fællesskab ejet af staten og KL. Vi hjælper hele den offentlige sektor med at samle, effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb. Målet er at sikre god kvalitet og ordentlige indkøbsvilkår – til bedre priser end den enkelte offentlige organisation kan opnå på egen hånd. SKI har ca. 40 rammeaftaler, bl.a. om computere, it-konsulenter, sygeplejeartikler og fødevarer.

Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 300 mia. kr. hos private virksomheder. Mange af disse indkøb foretages på fælles indkøbsaftaler, så den enkelte offentlige organisation undgår selv at investere ressourcer i den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud. Kommuner, stat og regioner købte ind for knapt 8 mia. kr. gennem SKI i 2018 og opnåede besparelser på op mod 800 mio. kr. – penge, der kan bruges på alt fra bedre normeringer i daginstitutioner, skattelettelser, cykelstier eller elektrificering af den kollektive transport.