>

02.02 Computere er et genudbud af en tidligere aftale, som har været brugt af hele den offentlige sektor til at indkøbe et bredt sortiment af computere og tilbehør fra en lang række producenter.

Genudbuddet har været i gang i nogen tid. SKI har nu valgt at trække udbudsmaterialet tilbage kort tid inden tilbudsfristens udløb.

I løbet af udbudsprocessen har SKI flere gange justeret udbudsmaterialet for at imødekomme en række relevante ændringsforslag fra producenter og leverandører. Desværre har justeringerne ikke formået at forene behovene hos de offentlige kunder og de private tilbudsgivere.

Det er derfor på baggrund af input fra markedet nødvendigt at foretage mere grundlæggende æn-dringer af udbudsmaterialet.

”Vi modtager fortsat nye, relevante input fra markedet, som vi gerne vil imødekomme. Det gælder blandt andet den kommende aftales prismodel og tekniske specifikationer til sortimentet, som vi på den baggrund vurderer i højere grad kan tilpasses den nuværende markedssituation. Det gør vi sammen med markedet og SKI’s kunder, så vi får den bedst mulige aftale”, siger udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding.

SKI forventer, at den nye aftale træder i kraft i efteråret 2023, men kan på nuværende tidspunkt ikke melde en præcis tidsplan ud.