>

Hvert år spreder Vejdirektoratet, kommuner og private omkring 300.000 ton salt på de danske veje. En stor del af det vil fremover blive købt på den kommende SKI-aftale 50.80 Vejsalt og bæredygtige tømidler. Nu skal kommuner, regioner og andre offentlige organisationer beslutte, om de vil tilslutte sig aftalen, der også bliver en del af Statens Indkøbsprogram. Det betyder, at blandt andet Vejdirektoratet også er omfattet af aftalen.

Se her, hvordan du tilslutter dig.

Og salt er ikke bare salt – heller ikke når det kommer til vejsalt. Derfor er sortimentet på den kommende aftale udvidet med saltlage og en ny type mere miljøvenlige tømidler, og samtidig er kravene til saltets kvalitet og tekniske egenskaber blevet skærpet.

Det er ændringer, som Torbjörn Häggquist fra Københavns Kommune ser frem til. Han sidder med i ekspertgruppen, som med repræsentanter fra landets kommuner og Vejdirektoratet har været med til at forme aftalen.

Fokus på saltets egenskaber skal sikre den ønskede kvalitet

På den kommende aftale er kravene til vejsalt anderledes, end fra den eksisterende aftale. I stedet for at stille krav til en bestemt udvindingsmetode – på den nuværende aftale havsalt, stensalt og vakuumsalt – er der nu stillet krav til saltets kvalitet og specifikke tekniske egenskaber. Kravene er stillet med betegnelser, som bygger på en dansk/europæisk standard på området.

Torbjörn Häggquist er til daglig enhedschef i Københavns Kommune. Fra sit job har han både stor faglig viden om vejsalt og erfaringer med at bruge aftalen i praksis. Han er begejstret for den nye tilgang til kvalitetskrav på aftalen:

”På den kommende aftale har vi formuleret skarpe krav til saltets egenskaber, fx fordelingen af kornstørrelser, renhed og vandindhold frem for at stille krav om en bestemt type salt. Jeg tror, at opgøret med den traditionelle måde at opfatte vejsalt betyder, at vi får et nyt fælles sprog og kvalitetsopfattelse at tale ud fra, som vil være med til at skærpe fokus på saltets kvalitet. Og så tror jeg også, at det betyder, at vi kan få en samlet lavere pris”.

De offentlige kunder kan vælge at tilslutte sig faste prøveudtagninger til kontrol af saltets kvalitet eller kontrol ved stikprøver, som på den eksisterende aftale. Derudover er det muligt at tilslutte sig op til to typer af vejsalt.

Bæredygtige tømidler til naturbeskyttede områder

Aftalen tilbyder som noget nyt et mere bæredygtigt alternativ til de traditionelle tømidler. Det bruges i områder, hvor vejsalt er særlig skadeligt for nærmiljøet, og hvor saltet kan være hård kost for planter, træer og potentielt også for vandmiljøet og grundvandet. De alternative tømidler er ikke en del af sortimentet på den nuværende aftale, og den tilføjelse er de glade for i Københavns Kommune:

”Det er rigtig godt, at de mere miljøvenlige tømidler er kommet med på aftalen. Jeg er rigtig glad for, at fagpersoner – bl.a. en kemiingeniør – har været med til at vurdere tømidlerne, så de rammer rigtigt. Også her er der blevet arbejdet med tømidlernes karakteristika og performance frem for at fokusere på enkeltingredienser. Det har ændret vores blik på, hvilke produkter der kan opfylde vores krav til opgaveløsningen,” fortæller Torbjörn Häggquist.

Geografisk opdeling sparer på transporten og bidrager til forsyningssikkerhed

Delaftalerne på vejsalt og saltlage bliver hver opdelt i op til ni geografiske områder, som tilbudsgiverne kan byde ind på. Det har ifølge udbudskonsulent Anja Hartmann Lind Olsen flere fordele:

”Den geografiske opdeling af delaftalerne er med til at sikre kunderne de bedste priser på vejsalt, da transportomkostningerne på den måde bliver så lave som muligt. Derudover er det med til at opretholde konkurrencen på markedet og sikre en høj forsyningssikkerhed hos kunderne.”

Tilslut dig senest den 11. marts

Se her, hvordan du tilslutter din kommune, region eller anden offentlige organisation.

Aftalen vil blive inddelt i tre delaftaleområder:

  • Delaftaleområde 1: Vejsalt
  • Delaftaleområde 2: Saltlage
  • Delaftaleområde 3: Bæredygtige tømidler

Delaftaleområde 1 opdeles i op til 27 delaftaler, som foretages på baggrund af en geografisk opdeling samt opdeling af salttype.

Delaftaleområde 2 opdeles i op til ni delaftaler, som foretages på baggrund af en geografisk opdeling.

Delaftaleområde 3 opdeles i op til tre delaftaler.

Læs mere om aftalen på udbudssiden.