>

Hvordan sikrer man en god kvalitet af diabetesprodukter, når stort set alle leverandører på markedet har nøjagtigt samme produkter på hylderne, og man ikke kan kvalitetsteste identiske produkter?

Den opgave stod ekspertgruppen på 50.97 Diabetesprodukter over for, da de for første gang mødtes i foråret 2022. En af dem, der er med i SKI’s ekspertgruppe, er Mette Rasch Pedersen fra Bornholms Regionskommune. Her repræsenterer hun Indkøbsfællesskab Nordsjælland.

”Det er vigtigt for ekspertgruppen, at vi får diabetesprodukter af høj kvalitet inden for alle varianter. Det kan vi gøre gennem de krav, vi stiller – og vi har derfor stillet høje mindstekrav, produkterne skal leve op til. Det har vi gjort sammen med fagpersoner i ekspertgruppen som fx diabetessygeplejersker. Samtidig har vi sørget for at få en bredde på sortimentet, som giver plads til alle de diabetesprodukter, kommunerne anvender i dag,” siger Mette Rasch Pedersen, der er udbuds- og indkøbskonsulent.

Det har været vigtigt for SKI og kommunerne at få brugeres input til produkterne på den kommende aftale. SKI har derfor samarbejdet med Diabetesforeningen, der har udpeget repræsentanter for brugerne, og der har været afholdt tre brugermøder. Herudover har udbudsmaterialet været i høring i kommunernes ældre- og handicapråd.

Nu skal kommunerne tilslutte sig den nye aftale. Se her, hvordan du gør.

Sparer mange ressourcer på fælles udbud

Den nye SKI-aftale vil bestå af en delaftale på diabetesprodukter som blodsukkermålere, teststrimler, fingerprikkere og -lancetter, insulinpenne og penkanyler, hvor der vil være én leverandør. Tilsluttede kommuner vil være forpligtet til at anvende delaftalen. Herudover vil der være en delaftale på produkter til kontinuerlig glukosemåling med op til tre leverandører, som bliver frivillig for de tilsluttede kommuner at anvende.

Udbudsmaterialet har netop været i høring i kommunerne, i ældre- og handicaprådene, hos Diabetesforeningen samt i markedet. Hele vejen rundt er tilbagemeldingerne overordnet positive.

”Fagpersonerne i min kommune har set udbudsmaterialet igennem med fokus på kravspecifikation og tilbudsliste, og de synes, det tegner rigtig godt. Det er også det, jeg hører fra de andre kommuner i vores indkøbsfællesskab. Der er forsøgt taget rigtig godt hånd om de ønsker og krav, kommunerne har til at kunne bevilge inden for deres egne rammer, og vi er alle spændte på at se, hvad delaftalen på produkter til kontinuerlig glukosemåling fører med sig,” siger Mette Rasch Pedersen og fortsætter:

”I vores kommune er vi ikke bekymrede for at tilslutte os aftalen, og vi har også anbefalet de øvrige kommuner i vores indkøbsfællesskab at tilslutte sig. Det er et komplekst og ressourcekrævende område at udbyde selv, så når SKI gør det for os, sparer vi en masse ressourcer – og forhåbentlig hjælper den større volumen også til, at vi får nogle attraktive priser oveni den kvalitet, der er kravspecificeret.”

Fokus på god service

Et andet fokuspunkt i ekspertgruppen er at sikre god service fra leverandøren. Der er derfor kigget på krav til svartider fra leverandørens support og bodsbestemmelser, som kan gøre en forskel i praksis. Derudover er der stillet krav til leverandørens e-bevillingssystem, som nogle kommuner anvender i dag, og som flere overvejer at gøre brug af.

”Når vi stiller krav, skal vi altid være opmærksomme på, om de kan blive fordyrende, og om de til gengæld giver tilstrækkelig værdi for et bredt udsnit af kommunerne. Det er en balance, og den synes jeg, vi har ramt godt i dette udbud, siger Mette Rasch Pedersen.

Eksempelvis er kravene til leverandørernes e-bevillingssystem blevet drøftet og justeret flere gange undervejs i forløbet, så de nu matcher kommunernes behov uden samtidig at tvinge leverandørerne til omkostningstunge it-udviklingsopgaver, der kan påvirke priserne.

Leverandørerne skal på denne aftale også selvstændigt prissætte, hvad et hjemmebesøg hos en borger, der har behov for hjælp til anvendelse af et bevilget produkt, koster – i stedet for at indregne omkostningen i alle priser.

Diabetesprodukter er CE-mærkede og dermed stramt regulerede. På den kommende aftale har ekspertgruppen desuden set på, hvad der kan stilles af grønne krav. Der er blandt andet stillet krav til emballage, transport og leveringsfrekvens. Du kan se, hvilke grønne krav der er stillet på aftalen her.