>

Økonomistyrelsen har i dag opfordret offentlige myndigheder til at indgå i dialog med og udvise fleksibilitet over for leverandører, som er ramt af udfordringer som følge af situationen i Ukraine.

SKI er allerede i dialog med flere leverandører på SKI’s aftaler, der har henvendt sig med udfordringer som følge af uforholdsmæssigt store prisstigninger, varemangel, leveringsproblemer mm.

Den konkrete håndtering af udfordringerne vil i praksis foregå fra sag til sag, da hver leverandørs udfordringer er unikke. Håndteringen vil også ske inden for de udbudsretlige rammer. Det betyder i praksis, at udfordringerne skal være en direkte følge af krigen mellem Rusland og Ukraine, som ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan danne grundlag for anvendelse af Udbudslovens § 183 – Uforudsete forhold.