Mød deltagerne til SKI's årsdage

06-03-2017
Og hør deres oplevelse af Årsdage for offentligt indkøb 2017.

​Anders Brøndum, afdelingsleder i indkøb, Holbæk Kommune:

”Det er tredje år, jeg deltager på årsdagene. I år er jeg og seks af mine medarbejdere tilmeldt for at høre om kontraktstyring, fordi vi har fokus på det. Jeg tænkte, at årsdagene kunne være startskuddet for et fælles afsæt for de videre drøftelser, vi skal have om Holbæk Kommunes vej ind i kontraktstyring. Det oplæg vi havde med Luke Smidt fra SKAT var dejlig konkret på, hvad de har gjort. På den måde kan vi drage nytte af deres erfaringer, så vi slipper for at opfinde den dybe tallerken.”

Karina Schlichtkrull, kvalitetskoordinator, Region Hovedstaden: 

”Det er anden gang, jeg er på årsdagene, og jeg er med igen i år, fordi jeg synes, der var nogle rigtig spændende indlæg sidste år. Jeg kan godt lide afvekslingen imellem et par hovedtalere og de to spor, og personligt fik jeg mest ud af Signes oplæg. Jeg synes også, det var spændende at høre noget om, hvordan andre håndterer kontrakter, da jeg selv sidder med servicekontrakter til dagligt. Luke Smidt havde nogle gode pointer, som jeg kan tage med hjem. Og så sluttede dagen af med nogle meget fine konkrete cases om kontraktstyring fra Fællesindkøb Fyn og Odense Kommune”. 

Se billeder fra årsdagene

Mogens Toft, indkøbschef, Aarhus Universitet:

”Det er første gang, jeg deltager på årsdagene. Det var et interessant program og en god mulighed for at få inspiration til, hvordan vi kan gribe tingene an hos os. Derfor synes jeg, det var rigtig spændende at høre om, hvordan Odense Kommune og Fællesindkøb Fyn arbejder med kontraktstyring, for selvom vi er en anden organisation med et andet setup, så er der nogle af de ting, de gør, vi kan lære af. Ligesom Fællesindkøb Fyn, så mener jeg også, at data er et godt sted at starte, og så kan man målrette sine indsatser efter det.”

Kim Hastrup, kontorchef i Fødevarestyrelsen

”På Årsdage for offentligt indkøb får man en orientering om indkøbsområdet. Det var inspirerende at høre Christian Schultzs samfundsøkonomiske perspektiv på konkurrence, og derudover havde ministeren nogle interessante budskaber. I tillæg til de spændende oplæg er årsdagene også en god mulighed for at netværke.” 

Charlotte Vibe Seeberg, indkøbschef, Rudersdal Kommune:

”Det er tredje gang, jeg deltager på årsdagene, og jeg kommer her for at høre oplæggene, men ligeså meget for at få et indtryk af, hvad SKI ser som det interessante på indkøbsområdet i 2017. Det er spændende for mig, for om man kan lide det eller ej, så er SKI en uundværlig samarbejdspartner for at få en indkøbsfunktion til at hænge sammen. Kontraktstyring fylder meget hos os, og jeg synes, det der sker i Fællesindkøb Fyn og Odense Kommune er virkelig spændende. Cecilies tilgang til, at det er kontraktmanageren, der ejer aftalen, er interessant, og jeg er enig i, at man er nødt til at vægte forberedelsen af kontrakten og sikre, at det er det rigtige, der bliver udbudt.” 

Hent præsentationer fra årsdagene​

Christian Vidmar, teamleder (indkøb og sourcing) Statens IT:

”Jeg plejer at komme til SKI’s årsdage, fordi vi bruger SKI’s aftaler meget, og jeg synes, det er en rigtig god anledning til at møde nogle lidelsesfæller, som arbejder med det samme som mig. Jeg synes altid, jeg får noget med fra årsdagene – både i kaffepauserne, når man taler med kollegaer, men også noget konkret fra oplæggene. Det oplæg jeg lige har været inde at se omkring kontraktstyring i SKAT var meget hands on, og der er bestemt noget derfra, jeg kan tage med hjem. Det var også spændende at høre Signes tale om, hvad der kommer til at fylde noget i fremtiden.” 

Emma Gram, Contract Manager, DONG Energy:

”Jeg deltager på Årsdage for offentligt indkøb, da det er en god mulighed for at netværke. Derudover får man mulighed for at gøre sig nogle refleksioner og få et helikopterperspektiv på offentligt indkøb. Derfor var det bl.a. rigtig spændende at høre ministeren fortælle om, hvad regeringen vil arbejde for. 

Vibeke Brøndel, enhedschef for koncern, udbud og indkøb i Slots- og Kulturstyrelsen:

”Jeg har været med til SKI’s årsdage flere gange og prioriterer at deltage, fordi det er en god mulighed for at tage inspiration med hjem. Jeg synes, det var interessant med fokus på konkurrence, fordi det er en lidt anden vinkel på indkøb end de foregående år. Signes pointe om at kende sit marked og at forberede sig godt, inden udbuddet offentliggøres, er vigtigt. Jeg er helt enig i, at en højere grad af markedsorientering er et væsentligt element i at effektivisere vores indkøb.”

Elisabeth Munch, e-handelskonsulent, Gentofte Kommune

”Det er min første gang på årsdagene, og vi er afsted hele afdelingen sammen. Vi har også fokus på contract management i Gentofte Kommune, så derfor er programmet super relevant for os. Hele dagen har været meget interessant, og jeg synes, at der har været en god rød tråd i indlæggene. De to cases på kontraktsporet var rigtig spændende at høre om. Fællesindkøb Fyns indlæg var særligt relevant for os, da vi også er med i et indkøbsfællesskab, så derfor er det sjovt at høre om, hvordan de gør.” ​​​​​​​​

​​

​​​