Coronavirus og indkøb på SKI’s aftaler (opdateres løbende)

03-04-2020
Udbruddet af coronavirus (COVID-19) påvirker det globale produktionsapparat. Her kan du læse, hvordan det kan påvirke dine bestillinger.

Force Majeure: Værnemidler

Lægemiddelstyrelsen har den 27. marts 2020 gentaget sin tidligere udmelding om, at danske leverandører fortsat skal prioritere at levere til det danske sundhedsvæsen, da der er et ekstraordinært stort behov for leverancer i denne vanskelige situation. 

Styrelsen præciserer i brevet, at leverandørerne bør prioritere at levere til både regioner og kommuner. 

Lægemiddelstyrelsen koordinerer fra et nyetableret logistikcenter beholdningen af værnemidler og udstyr på tværs af sundhedsvæsenet.  

For at sikre forsyningen har Lægemiddelstyrelsen desuden udstedt to bekendtgørelser, som giver styrelsen beføjelser til at påbyde leverandører at oplyse om deres lagerstatus på de omtalte produkter samt at opbygge lager og levere bestemte typer af produkter med henblik på levering til regioner og kommuner. 

Du kan læse hele brevet af d. 27. marts 2020 fra Lægemiddelstyrelsen her.

Leverandørerne på følgende SKI-rammeaftaler er således blevet pålagt at prioritere leveringer til sundhedsvæsenet:

 • ​50.20 Forbrugsartikler
 • 50.95 Sygeplejeartikler
 • 15.01 Laboratorieartikler

Beslutningen omfatter eksempelvis handsker, kitler, sprit og desinficerende midler samt masker. Lægemiddelstyrelsen vil melde særskilt ud, såfremt flere produkter omfattes.

Situationen med potentiel mangel på værnemidler som følge af udbredelsen af coronavirus er omfattet af force majeure. 

Køb af produkter på de tre rammeaftaler, der ikke er værnemidler i henhold til Lægemiddelstyrelsens definition ifm. COVID-19, er ikke omfattet af beslutningen.

Varsling om muligt force majeure på flere aftaleområder (listen opdateres løbende)

Store dele af det globale produktionsapparat er placeret i Kina, hvorfor f.eks. it-komponenter også kan blive ramt grundet nedlukning af fabrikker. Derfor har flere leverandører varslet mulig force majeure. 

Varslet er ikke et absolut stop for levering men et varsel om, at leverandøren ikke kan garantere kvantum og leveringsfrist i det omfang, at leverandørens leverancer bliver påvirket af udbruddet af coronavirus.  

Leverandørerne har varslet SKI om muligt force majeure på følgende rammeaftaler:  

 • 50.40 – Computere og it-tilbehør
 • 02.02 – Computere
 • 50.43 – Tablets
 • 50.07 – Kommunikationsprodukter og -løsninger
 • 02.22 – It-driftskapacitet (kun for de ydelser, som indeholder hardware)
 • 50.48 – Tele og Data
 • 02.08 – Tele og Data
 • 50.30 – Møbler
 • 50.55 – Kontorartikler​
 • 50.47 – Internetforbindelser 

SKI vil løbende opdatere ovenstående liste (listen er senest opdateret den 23. marts 2020).  

SKI har i forbindelse med modtagelse af varsel om force majeure indskærpet overfor leverandører, at leverandøren ikke kan påkalde sig force majeure i videre omfang, end hvad der er faktisk begrundet i udbruddet af coronavirus og deraf følgende umulighed for levering. 

Således vil leverandøren fortsat være forpligtet til at honorere jeres bestillinger på en indgået rammeaftale i videst muligt omfang og kan f.eks. ikke med begrundelse i force majeure sælge til en 3. part til en højere pris, såfremt denne 3. part ikke har en indgået aftale, hvor leverandøren har påtaget sig en leveringsforpligtelse (først i tid, bedst i ret).  

Såfremt I forventer at skulle anskaffe produkter, som jf. listen ovenfor kan blive omfattet af force majeure, vil SKI opfordre jer til at kontakte leverandøren med henblik på at afklare, om jeres køb konkret er/bliver omfattet af force majeure herunder afklare, om I kan acceptere en senere levering.  

SKI følger selvfølgelig udviklingen i dialogen med de respektive leverandører - og I vil kunne finde aftalespecifikke udmeldinger i driftsloggen under de enkelte aftaler, når vi har mere nyt. 

​​​​​Læs mere om håndtering af forsyningsproblemer på SKI-aftaler i forbindelse med COVID-19 her.​​​