>

I det nye år kunne SKI give besked til de mange softwarevirksomheder, der i første omgang har søgt om optagelse i det dynamiske indkøbssystem 02.06 Standardsoftware. Ansøgninger fra 79 virksomheder er godkendt indtil nu, og de er nu optaget i systemet. Feltet rummer her og nu en god blanding af både små, mellemstore og store softwarevirksomheder. Flere virksomheder kan dog optages i systemet fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

Se listen over de leverandører, der pr. 21. januar er optaget i systemet.


Der er ingen frist for, hvornår man skal søge om optagelse i systemet, da der løbende optages leverandører i hele systemets løbetid. Kravene til optagelse er få, og tiden fra ansøgning til optagelse er kort – forventeligt cirka 10 arbejdsdage. Læs mere om systemet her.

Fleksibelt sortiment og nye muligheder

Når en offentlig organisation vil købe software eller en service via SKI-aftalen, opgør den sit behov og offentliggør det i systemet. Leverandørerne i systemet kan så byde ind, hvis de kan levere en løsning eller funktionalitet, der matcher behovet.

Sortimentet er dermed ikke fastlagt på forhånd. Den offentlige ordregiver definerer sit indkøbsbehov, og leverandørerne kan byde ind den nyeste og bedste løsning, der matcher behovet. Dermed løser det dynamiske indkøbssystem nogle af de udfordringer, det offentlige tidligere har stået i, når der skulle købes software.

“Det offentliges softwareindkøb består i høj grad af konkurrenceudsættelse af eksisterende softwarebehov. De offentlige organisationer har dog også et behov for at købe andet software fx specialsoftware og cloudservices. Det har de ikke i fuldt omfang tidligere kunnet på SKI-aftalen. Det bliver der lavet om på med den nye aftale, der er et dynamiske indkøbssystem,” siger Christian Lunding.


Den nye aftale træder efter planen i kraft den 28. marts, hvorefter de offentlige organisationer kan begynde at offentliggøre deres indkøb i systemet.


Du kan læse mere om aftalen via udbudssiden. 

Et dynamisk indkøbssystem er en fleksibel indkøbsmetode. Hvor leverandørerne på en traditionel rammeaftale byder ind med et fast sortiment og konkurrerer på kvalitet og pris på dette, fungerer det dynamiske indkøbssystem sådan, at der løbende optages nye leverandører, store som små. De konkurrerer om de enkelte køb, med det sortiment og de løsninger, de kan tilbyde på det præcise tidspunkt for indkøbet.