>

I Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har topledelsen sat skarpt fokus på indkøb som en faglig disciplin. Det sker for at give organisationen mulighed for i endnu højere grad at efterleve de aftalemæssige rammer og krav, som er beskrevet i Cirkulære om Indkøb i Staten. Formålet er at hjælpe SDFE’s medarbejdere på vej med SKI’s rammeaftaler og sikre en fleksibel og effektiv adgang til relevante aftaler. Det vil nemlig skabe mulighed for at effektivisere ressourceanvendelsen og løfte udbudspligten i SDFE.

Nyt samarbejde mellem SDFE og SKI

Derfor er der nu igangsat et nyt samarbejde mellem SDFE og SKI, hvor SKI bliver en vigtig partner i udviklingen af SDFE’s medarbejdere. Formålet er at sikre klar information om SDFE’s aftalemuligheder samt at uddanne relevante medarbejdere i brugen af de forskellige indkøbsaftaler, SKI stiller til rådighed. Særligt IT-konsulentområdet vil være i centrum, da det er en væsentlig indkøbskategori i SDFE.​

Kontorche​f i SDFE, Ditte Mørup Frederiksen, fortæller om det nye læringssamarbejde: ”I SDFE har vi brug for at blive endnu skarpere på at udnytte mulighederne for aftaledækning via aftaler i Statens Indkøbsprogram og SKI – ikke mindst når vi køber IT-konsulenter. Det har vi, fordi vi ønsker at mindske følsomheden ift. enkelte leverandører, huskonsulenter, mv. Herudover har vi i styrelsen fokus på at opbygge stærke kompetencer inden for brugen af SKI’s konsulentaftaler, hvilket SKI vil bistå os med via målrettede workshops for de relevante kontorer og medarbejdere, der kommer til løbende at anvende de forskellige aftaler.”

Skræddersyede workshops

Læringssamarbejdet udvikler medarbejdernes indkøbskompetencer, men vil også optimere SDFE’s ressourceanvendelse. Ditte Mørup Frederiksen fortsætter: ”Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere ikke skal bruge unødig tid og kræfter på at gennemføre tids- og ressourcekrævende EU-udbud, når behovet kan løftes på en SKI-rammeaftale med en enkel og hurtig tildelingsproces.”

SKI er netop nu ved at sammensætte workshops som er skræddersyede og detaljenære, og giver SDFE’s medarbejdere mulighed for at flytte sig indkøbsfagligt på deres kerneområder.

Det er ikke kun SDFE, der har mulighed for at få tilbudt målrettet vejledning og uddannelse i brugen af rammeaftaler - det er alle SKI’s brugere. SKI står til rådighed for løbende sparring og vejledning i brugen af de forskellige aftaler. Dette kan ske i form af 1-1 møder og sparring eller via koordinerede uddannelsesseancer for udvalgte kontorer, enheder mv.​​