>

Arne Pedersen er ikke i tvivl om, at det har sparret både ham og hans kolleger i Region Hovedstaden for et stort forberedelsesarbejde at anvende SKI’s aftale til at købe managementsupport.

”Aftalerne på managementområdet er relevante for os at bruge. Med SKI’s aftaler har vi en enkel måde at finde en leverandør til den aktuelle opgave – uden at skulle screene hele markedet selv. Det er let at gå til for os, da andre har gjort det store forarbejde, og kontraktgrundlaget allerede er defineret og klar til at bruge,” siger Arne Pedersen, der er Contract Manager på det centrale indkøbskontor i Region Hovedstaden.

I Region Hovedstaden har de anvendt aftalen 17.11 managementsupport til en bred palette af projekter – blandt andet til forskellige typer af analysearbejde og til udarbejdelse af kravsspecifikation i forbindelse med et større it-udbud.

”Vi oplever, at aftalen både er anvendelig til store brede og tværgående projekter, men også på mere nicheorienterede områder, hvor vi har brug for noget mere særligt. Vores behov for indkøb på netop disse områder dækkes fint på SKI’s aftaler,” siger Arne Pedersen.

Læs mere om 17.11 Managementsupport her.​

To SKI-aftaler om management

For Region Hovedstaden er det særligt den direkte tildeling, der gør 17.11 Managementsupport attraktiv. For det tager ikke lang tid at foretage et køb med direkte tildeling – samtidig med at juraen og leverandørfeltet er i orden:

”Tidsfaktoren er selvfølgelig væsentlig for os. Hvis vi selv skulle lave alle vores udbud helt fra bunden, ville det tage flere måneder. Nu kan vi klare det på et par uger,” siger Arne Pedersen.

Mens Region Hovedstaden og mange andre kunder er godt tilfredse med den direkte tildeling på aftalen, er der andre opgaver, hvor det giver størst værdi at gennemføre et miniudbud på SKI’s anden managementaftale 17.13 Managementkonsulenter i stedet:

”17.11 anvendes typisk til mindre og mellemstore konsulentopgaver, hvor opgaven er velafgrænset med behov for afregning på timebasis, mens 17.13 typisk anvendes i forbindelse med mellemstore og større projekter, hvor det er vigtigt for kunden at få løsningsforslag med en fast pris bragt i spil i forbindelse med tildeling og løsning af konsulentopgaven,” siger Jens Hedegaard Madsen, der er kundepartner i SKI og rådgiver om brugen af de to managementaftaler. Han tilføjer:

”Tidsmæssigt er det en længere proces at gennemføre et miniudbud fremfor direkte tildeling, men værdien af at få løsningsforslag inkl. fast pris overstiger som udgangspunkt de tids- og ressourcemæssige omkostninger, der er i forbindelse med miniudbud. Det giver nemlig klarhed og effektivitet i gennemførelse af konsulentopgaven. Det gælder derfor om at vælge den aftale – og dermed tildelingsform – som passer bedst og skaber mest mulig værdi for den konkrete konsulentopgave,” afslutter Jens Hedegaard Madsen.

Læs mere om 17.11 Managementsupport

Læs mere om 17.13 Managementkonsulenter​

Antal delaftaler: 5
Antal leverandører: 10
Tildelingsform: Direkte tildeling
Tildelingstid: Ca. 1-2 dage
Tildelingskriterier: Kvalitet: 70%
Pris: 30%
Pris: Medgået tid

Antal delaftaler: 3
Antal leverandører: 7
Tildelingsform: Miniudbud
Tildelingstid: 1-2 måneder
Tildelingskriterier: Kvalitet: 60-70 %
Pris: 30-40 %
Pris: Fast pris