>

SKI har i alt modtaget 112 anmodninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på 17.11 Managementsupports seks delaftaler. Anmodningerne kommer fra 37 ansøgere, heraf er ti konsortier med samlet 30 forskellige konsortiemedlemmer. SKI har nu evalueret anmodningerne, og 29 af ansøgerne har opnået prækvalifikation. Af disse er fem konsortier, der i alt repræsenterer 19 virksomheder. De prækvalificerede ansøgere spænder vidt – fra store globale aktører til mindre virksomheder med under 50 ansatte.

”Managementaftalen er vigtig for de offentlige organisationer, som har mange forskelligartede behov for konsulentsupport. Det har derfor været vigtigt for SKI at sikre et bredt felt af leverandører med forskellige kompetencer og styrker,” fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Her kan du se listen over de prækvalificerede ansøgere. De er oplistet i alfabetisk rækkefølge under hver delaftale.

I prækvalifikationen er ansøgerne blevet vurderet ud fra de referencer, de har indsendt sammen med deres anmodninger. Referencerne er dokumentation for, at konsulenterne har erfaring med de ydelser, som de skal kunne tilbyde de offentlige kunder på den kommende konsulentaftale. For at komme i betragtning skulle alle ansøgere levere tre referencer pr. delaftale, de ønskede at kunne byde ind på.

”Formålet med prækvalifikation er at sikre, at kun de bedst kvalificerede går videre. Vores mål er at tilbyde offentlige organisationer adgang til managementsupport fra konsulenter, der kan levere i forhold til deres behov. Referencerne er vurderet ud fra, hvor godt de demonstrerede indgående kendskab og erfaring med udførelsen af ydelsesområderne," forklarer Christian Lunding.

Prækvalificerede skal afgive tilbud

Virksomhederne har nu indtil den 30. oktober 2023 til at afgive deres endelige tilbud.

Tilbuddene vil blive vurderet på forholdet mellem pris og kvalitet inden for de enkelte delaftaler. Kvaliteten, der omfatter de tilbudte kompetencer og metoder samt sektorindsigt og -viden, vægter 65 pct, mens prisen, dvs. timepriser for de fire konsulentkategorier (juniorkonsulent, konsulent, seniorkonsulent/specialist og chefkonsulent/partner) vægter 35 pct.

Op til ti leverandører får plads på hver delaftale. Tildelingen forventes at ske januar 2024, så aftalen er klar til at træde i kraft, når den nuværende aftale udløber februar 2024.

17.11 Managementsupport er en aftale, der skal hjælpe den offentlige sektor med at indkøbe enkeltydelser inden for konsulentarbejde hos den leverandør, som bedst kan hjælpe med at løse en given opgave ud fra deres kompetencer, metoder, værktøjer, sektorindsigt samt viden om ydelsesområdet.

SKI er også i gang med at forberede genudbuddet af 17.13 Managementkonsulentydelser, hvor offentlige kunder kan indhente løsningskøb til større konsulentopgaver. SKI forventer at udbyde aftalen som et dynamisk indkøbssystem, der på en række områder adskiller sig fra traditionelle rammeaftaler. Blandt andet kan der løbende optages nye leverandører i hele aftalens løbetid, og der er intet loft over antallet af leverandører.

Christian Lunding fortæller:

”Vi er fortsat i den forberedende fase i forbindelse med 17.13 Managementkonsulentydelser. Når vi er længere i processen, vil vi involvere både branchen og kunderne, så vi får udviklet aftalen i et dynamisk indkøbssystem, der fungerer optimalt for såvel kunder som leverandører.”

17.11 Managementsupport kan den offentlige sektor købe konsulenter til opgaver inden for seks ydelsesområder:

  1. Strategi- og organisationsudvikling
  2. Forretningsprocesser og effektivisering
  3. Analyser/evaluering
  4. Systemer og styring
  5. Human Resources
  6. Grøn rådgivning.

SKI forventer at udvikle et digitalt tildelingsværktøj, som kunderne kan anvende i deres kvalitetsevaluering. Det er frivilligt, hvorvidt kunderne vil benytte det digitale værktøj eller fortsat gøre brug af standardvejledningerne på SKI's hjemmeside.