>

Til juni sættes et nyt dynamisk indkøbssystem for indkøb af it-konsulentydelser i drift. Systemet skal sammen med SKI’s to eksisterende it-konsulentaftaler sikre de bedst mulige rammer og vilkår for indkøb it-konsulentydelser til de mange forskellige behov i den offentlige sektor.

Nu er der åbent for optag i systemet. Og selvom det lukker igen midlertidigt den 16. maj, er der masser af tid til at komme på, fortæller udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding:

”Fordelen ved et dynamisk indkøbssystem er, at der ikke er noget loft for, hvor mange virksomheder der kan være med. Når systemet sættes i drift i juni, vil virksomheder løbende kunne ansøge om at blive optaget i resten af systemets levetid.”

SKI håber på, at mange forskellige virksomheder ansøger om at blive optaget.

”SKI har allerede to velfungerende rammeaftaler for indkøb af it-konsulenter med direkte tildeling. De er lette at bruge og dækker en stor del af det offentliges behov. Med det dynamiske indkøbssystem ønsker vi at skabe et supplement, hvor man kan anskaffe konsulenter med specifik teknologi- og sektorindsigt. Samtidig bliver det muligt at købe ydelser, hvor leverandøren har forskellige grader af leveranceansvar. Derfor har vi heller ikke sat store og omfattende krav til omsætning og referencer. Kravene er sat, så både nystartede og højt specialiserede virksomheder kan være med,” siger Christian Lunding.

For at søge om optagelse i systemet skal du udfylde en ansøgning og leve op til egnethedskravene. Det betyder, at du skal angive to referencer inden for mindst et af de 14 ydelsesområder i det dynamiske indkøbssystem. I kategori 1: Kompetencekøb skal referencerne være på minimum 200.000 kr. og i kategori 2: Opgavekøb skal referencerne være på minimum 2.000.000 kr.

Når man først er optaget i systemet, kan man byde ind på alle opgaver i de kategorier, man er optaget i – uanset ydelsesområde.

Du finder ansøgningen og kravene sammen med udbudsmaterialet i ETHICS.

Det dynamiske indkøbssystem bygger på de 14 ydelsesområder, som både virksomheder og kunder i den offentlige sektor kender fra SKI’s to rammeaftaler 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter. Men til forskel fra rammeaftalerne fungerer ydelsesbeskrivelserne i det dynamiske indkøbssystem som overordnede rammer, og dermed vil systemet været bedre gearet til at rumme de mange forskellige specifikke behov, der er for it-konsulenter i den offentlige sektor.

”Hvor man på rammeaftalerne kan købe konsulenter på timebases via direkte tildeling, vil det dynamiske indkøbssystem kunne dække flere specifikke og komplekse behov. Her skal kunderne beskrive deres aktuelle behov og tildele de konsulenter, der bedst kan hjælpe dem ud fra en evaluering på konkrete CV’er eller den samlede opgaveløsning med forskellige grader af leveranceansvar,” siger Christian Lunding.

Digital understøttelse hjælper indkøbet på vej

De senere år har SKI udviklet flere dynamiske indkøbssystemer med digital understøttelse og høstet gode erfaringer med indkøbsmetoden fra både de offentlige kunder og leverandører. SKI har fortsat fokus på at lette processen i de ofte meget komplekse indkøb inden for it-ydelser – det gælder også på den nye aftale 02.14 It-konsulenter (DIS).

”Vi er i fuld gang med at færdiggøre den digitale platform, indkøbet skal ske igennem. I processen med at udvikle systemet har vi haft god hjælp fra både virksomheder og offentlige organisationer, der har testet systemet. Og optimering og udvikling af systemet stopper ikke, når det sættes i drift til juni. SKI vil løbende have fokus på, hvordan vi kan lette indkøbsprocessen for begge sider af bordet,” siger Christian Lunding.

Det dynamiske indkøbssystem forventes at sættes i drift i løbet af juni 2024 med en levetid på 25 år. I den periode sørger SKI løbende for udvikling og drift af den digitale platform, så systemet er nemt at bruge for både kunder og leverandører. Derudover varetager SKI optag af nye leverandører. Der forventes en omsætning i de 25 år på knap 90 mia. kr.

SKI forventer at offentliggøre udbudsmaterialet for genudbuddet af de to rammeaftaler 02.15 og 02.17 senere på foråret/sommeren. Hvis du vil have direkte besked, kan du tilmelde dig statusopdateringer på udbudssiden for 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter.