>

Den nye fælleskommunale SKI-aftale 50.99 Genbrugshjælpemidler (pulje 2) er netop trådt i kraft. Her skal seks virksomheder levere manuelle kørestole, siddepuder, skummadrasser til borgere med høj risiko for tryksår samt glide- og vendehjælpemidler til de 65 kommuner, der har valgt at tilslutte sig aftalen. På opstartsmøder havde de kommunale medarbejdere, der bruger hjælpemidlerne i dagligdagen, som noget nyt mulighed for at møde leverandørerne og se de hjælpemidler, der blev en del af aftalen

Knap 100 deltagere på opstartsmøder i øst og vest

På opstartsmøder i både den østlige og vestlige del af landet gennemgik SKI baggrunden for, hvordan hjælpemidlerne er blevet udvalgt, og hvordan kvalitetsevalueringen er foregået. Herudover blev kontrakten og rammerne for indkøb gennemgået, så alle kommuner fik indblik i, hvordan de skal bruge aftalen.

Det store trækplaster, som også hev de i alt knap 100 ergoterapeuter og udbudskonsulenter til Valby og Vejle, var, at de nye leverandører på aftalen var mødt frem for at præsentere deres vindende produkter. Alle produkter på nær et enkelt motoriseret vendehjælpemiddel, der krævede en hospitalsseng at demonstrere, var linet op, og der var lejlighed til at undersøge produkterne, få demonstreret deres funktioner og stille spørgsmål til leverandørerne.

Tilbagemeldingen fra deltagerne på denne nye form for opstartsmøder har været meget positiv. Her kan du se en række billeder fra opstartsmøderne.

Kvalitetstestet af kommunerne

SKI har i udbudsprocessen trukket på stor ekspertise fra terapeuter, depotmedarbejdere og udbudskonsulenter fra kommunerne. I udbuddet var der stillet en række skrappe grundkrav til alle produkter, og derudover har kvalitetsbedømmelsen vægtet 60 pct., mens prisen blev vægtet 40 pct.

Fagpersonerne fra kommunerne har været med til at lave udbudsmaterialet og stille krav til hjælpemidlerne. Hjælpemidlerne er herefter nøje udvalgt på baggrund af en omfattende kvalitetsevaluering, som fagpersonerne ligeledes har deltaget aktivt i. Her er hjælpemidlerne vurderet på en skala fra et til ti, og kun de hjælpemidler, der har opnået en kvalitetsminimumscore på fem, er gået videre i udbudskonkurrencen. Kvaliteten har altså vejet væsentligt tungere end pris og haft afgørende betydning for, hvilke produkter der er endt på aftalen.

Se hjælpemidlerne her og se i øvrigt e-kataloget for nærmere detaljer om produkterne:

SKI har to aftaler for genbrugshjælpemidler, hhv. 50.98 og 50.99.

Mens 50.99 netop er trådt i kraft, er SKI nu i gang med at forberede genudbuddet af 50.98, der er den første fælleskommunale aftale på genbrugshjælpemidler og har været i drift siden juni 2020. Denne aftale udløber i juni 2024 og omfatter rollatorer, el-scootere, tryksårsforebyggende luftmadrasser, toilet-badestole, badetaburetter, toiletsæder og -forhøjere. Det er forventningen, at den nye aftale skal dække samme sortiment af genbrugshjælpemidler og træde i kraft, når den eksisterende aftale udløber.

Som forberedelse til det kommende udbud er vi nu i gang med en markedsanalyse, hvor vi bl.a. er i dialog med markedet og de kommuner, der bruger den eksisterende aftale. Vi er ved at etablere kommunale arbejdsgrupper, der skal se på kvalitetsevalueringen, og senere i udbudsprocessen vil vi danne en kommunal ekspertgruppe bestående af fagpersoner som visitatorer og ergoterapeuter samt indkøbere. Sideløbende vil vi sikre en løbende dialog med potentielle tilbudsgivere, som vi vil invitere til en leverandørfølgegruppe, der skal arbejde sideløbende med ekspertgruppen. Da området falder ind under §112, vil vi også høre handicaporganisationer og involvere brugerrepræsentanter i udbudsprocessen.