>

Digitalisering præger alle kroge af den offentlige sektor, og det medfører et både stort og varieret behov for kompetente it-konsulenter. SKI har med en omfattende forretningsanalyse identificeret behovet for at udvide det eksisterende tilbud og give den offentlige sektor flere muligheder for at købe opgavetilpassede it-ekspertiser med mulighed for resultatansvar.

Derfor suppleres SKI’s eksisterende it-konsulentaftaler, 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter fra juni 2024 med et dynamisk indkøbssystem, 02.14 It-konsulenter (DIS). Det fortæller udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding:

”Med paletten af tre it-konsulentaftaler ønsker SKI at dække de forskelligartede behov for it-konsulenter i den offentlige sektor. Fra rammeaftaler med direkte tildeling til mere opgavetilpassede løsninger, der kan udbydes i det dynamiske indkøbssystem.”

02.14 It-konsulenter (DIS) giver helt nye muligheder for både offentlige kunder og leverandører af it-konsulenter.

”Det dynamiske indkøbssystem giver både små og store leverandører mulighed for at byde på de konkrete opgaver, der udbydes i systemet. De mindre og specialiserede konsulenthuse, der ikke nødvendigvis tilbyder en bred palet af it-konsulentydelser, får dermed lettere adgang til at byde ind på offentlige it-konsulentanskaffelser,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Nye leverandører kan optages i hele systemets levetid. Enhver leverandør, der opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, har mulighed for at blive optaget i systemet. Det skaber en smidig tilgang til indkøb af it-konsulentydelser, der følger tidens hastigt skiftende behov.

For at gøre det nemmest muligt at bruge det dynamiske indkøbssystem udvikler SKI en digital understøttelse, der skal hjælpe både kunder og leverandører. Her vil vi trække på erfaringer fra andre dynamiske indkøbssystemer i SKI samt input fra markedet og den offentlige sektor.

SKI’s eksisterende it-konsulentaftaler, 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter, er sideløbende med udviklingen af det dynamiske indkøbssystem på vej i genudbud. Aftalerne imødekommer i vid udstrækning de offentlige organisationers behov for mere ’simple’ indkøb af både rådgivende og udførende it-konsulentydelser gennem direkte tildeling på rammeaftalerne. I forbindelse med genudbuddene vil begge aftaler blive opdateret, så de forbliver relevante i forhold til den aktuelle teknologiske og markedsmæssige udvikling.

For at sikre brugbare og markedskonforme aftaler har SKI løbende dialog med potentielle leverandører, brancheforeninger samt repræsentanter for kunderne i den offentlige sektor.

De to aftaler 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter forventes at træde i kraft medio 2025, mens SKI forventer, at 02.14 It-konsulenter (DIS) kan gå i drift i juni 2024.

Du har mulighed for at tilmelde dig statusopdateringer på de tre udbud og således løbende få information om processerne. Du tilmelder dig statusopdateringer via udbudssiderne. Klik på den eller de aftaler, du vil følge. Klik herefter på klokken ”Hold dig opdateret”, og skriv den e-mail, du vil have nyt om udbuddet på: